Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Připravujeme pro Vás následující kurzy.

 

Studium pro asistenty pedagoga

Akreditace MŠMT ČR  v celkovém rozsahu 128 hodin!

(88 hodin teorie a 40 hodin praxe)

PŘIPRAVUJEME NA PODZIM

Místo konání: SPC a ZDVPP při NAUTIS, Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Cena včetně občerstvení a studijních materiálů činí 13 000 Kč.

Lektorské zajištění: Mgr. Julius Bittmann, Mgr. Lenka Bittmannová, PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Nataša Habarta Alešová, Mgr. Lada Chudomelová, Mgr. Kamila Janyšková, Mgr. Lucie Matěnová, PhDr. Dana Míková, Mgr. Alena Perlínová, Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová

Cílem kurzu je získat odborné vzdělání pro výkon povolání asistent pedagoga podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 3 písm. d)/3/ zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou – může vykonávat činnost AP dle vyhl. č.27/2016 Sb. v platném znění dle §5 odst. 3, středoškolské vzdělávání s výučním listem nebo základním vzděláním – může vykonávat činnost AP dle vyhl. č.27/2016 Sb. v platném znění dle §5 odst. 4).

Studium je ukončeno:

1) obhajobou písemné práce na dané téma, které bude korespondovat s aktuálním zaměřením asistenta pedagoga (kazuistika žáka, jeho projevy a deficity, účinná podpora, kterou AP poskytuje) nebo na které se asistent pedagoga chce v budoucnu zaměřit (v rámci praxe). Rozsah práce: 7 - 10 stran.

2) závěrečnou zkouškou před komisí.

Po úspěšném absolvování studia obdrží účastník osvědčení s číslem akreditace.

 

 

 

 

Jak pracovat se sociální nezralostí u dětí s PAS

v předškolním vzdělávání a v době zahájení školní docházky

Akreditace MŠMT ČR v celkovém rozsahu 8 hodin

Termín školení: 25. května 2023, 9:00 - 17:00

Cena včetně občerstvení a studijních materiálů činí 2 500 Kč

Místo konání: SPC a ZDVPP při NAUTIS, Českolipská 26, 190 00 Praha 9

 

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Perlínová, psycholožka SPC a ZDVPP při NAUTIS

Cílem kurzu je seznámení účastníků se základní symptomatikou PAS a odlišnostmi žáků s PAS v předškolním vzdělávání a v době zahájení školní docházky.

Cílová skupina posluchačů jsou pedagogové mateřských a základních škol a prvního stupně základních škol, asistenti pedagoga, pracovníci školních poradenských pracovišť.

Posluchači si osvojí specifika spojená s diagnózou PAS, naučí se pracovat se silnými stránkami žáků, respektovat případná úskalí a zohledňovat individuální nedostatky při vstupu žáka do školy. 

Obsah kurzu.

Přihlášení zde.

 

 


Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace