Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Sociální služba rané péče

Poskytujeme službu rané péče podle zákona o sociálních službách. Základ tvoří poradenství pro rodiče, tedy především terénní konzultace v rodině. Nabízíme také konzultace v předškolních zařízeních, do kterých dochází děti z programu rané péče.

Základní služby rané péče nabízené zdarma

Konzultace s rodiči
Probíhají v přirozeném prostředí dítěte, tedy přímo v místě bydliště. V případě potřeby je možné konzultaci uskutečnit i ve středisku NAUTIS nebo na jiném místě. Konzultace obvykle probíhají ve frekvenci 1x za měsíc, popř. jinak dle potřeby rodiny a kapacitních možností služby.

Obsahem konzultací v rodině je:

 • Zjišťování očekávání rodiny a stanovování zakázky vůči službě a poradci.
 • Psychosociální podpora rodičů, naslouchání, krizová intervence.
 • Objasnění specifických potřeb dítěte souvisejících s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, předávání informací.
 • Posouzení schopností a dovedností dítěte.
 • Návrh plánu pro práci s dítětem v rodině a pomoc při jeho zavádění (jedná se o písemný návrh konkrétních činností stimulujících vývoj dítěte).
 • Podpora rodiny při zavádění specifických výchovných metod a při úpravě prostředí dle potřeb dítěte.
 • Podpora rodičů při rozvoji komunikačních dovedností dítěte a zvyšování porozumění mezi dětmi s PAS a jejich okolím.
 • Poskytování podpory při rozvíjení herních dovedností dítěte.
 • Prevence a společné řešení problémového chování.
 • Pomoc při výběru vhodné formy zařazení dítěte do předškolního zařízení (do běžné nebo speciální třídy MŠ, denního stacionáře) a při dojednávání podmínek integrace (mj. možnosti získání asistenta pedagoga do třídy MŠ).
 • Základní sociální poradenství, zprostředkování odborné konzultace sociálního pracovníka NAUTIS.
 • Zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště a následnou péči.

Fakultativní služby rané péče

 • Půjčovna pomůcek
 • Pobytové akce
 • Konzultace v cizím jazyce

Přihlásit do sociální služby rané péče se můžete na tomto odkazu.

Dokumenty, ke stažení v elektronické podobě:

Veřejný závazek

Sazebník

Výpůjční řád půjčovny pomůcek
 


Kontaktní osoba

Jana Brassányová
asistentka střediska, koordinátorka
jana.brassanyova@nautis.cz, +420 775 241 515

Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

PO   9.00–14.30
ÚT   9.00–14.30
ST   9.00–14.30


Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace