Přehled služeb VČAS

Středisko včasné intervence nabízí pro rodiny s dětmi s PAS široké spektrum služeb od poradenství po intenzivní terapeutické programy.


Kapacita Střediska včasné intervence je aktuálně naplněná, a proto jsme nuceni nové zájemce o naše služby zařazovat do pořadníku čekatelů. Více informací ZDE

Oddělení sociální služby rané péče – poskytuje služby podle zákona o sociálních službách. Základ tvoří poradenství pro rodiče, tedy především terénní konzultace v rodině. Nabízíme také konzultace v předškolních zařízeních, do kterých dochází děti z programu rané péče. Veškeré konzultace v rámci sociální služby nabízíme zdarma. K doplňkovým službám patří půjčovna pomůcek, pobytové akce, besedy a semináře pro rodiče.
Působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj a část Ústeckého kraje, vymezená správními obvody obcí s rozšířenou působností Louny, Žatec, Litoměřice, Roudnice nad Labem a Lovosice.

Oddělení integrované terapie – poskytuje individuální i skupinové nácviky dovedností, tedy terapeutické programy pro děti s PAS, které vycházejí z metod s prokázanou účinností. Např. strukturované vyučování, behaviorální přístupy, metody alternativní komunikace, nácviky sociálních dovedností, herní terapie apod. Služba je poskytována ambulantně na našem střediscku. Tyto terapeutické programy jsou zpoplatněné dle aktuálního sazebníku. Dále nabízíme poradenství pro zájemce, kteří nespadají do cílové skupiny sociální služby rané péče.
Působnost: Služba probíhá ve středisku NAUTIS v Praze 3, Písecká 1967/5 a její poskytnutí není podmíněno bydlištěm klienta.

Oddělení aplikované behaviorální analýzy – poskytuje intenzivní program podle standardů ABA. V současné době probíhá pilotní projekt, do kterého jsou zařazené 3 rodiny. Další zájemci jsou zařazení do pořadníku. ABA program realizuje Mgr. Lucie Čížková, RBT (Registered Behavioral Technician) pod supervizí Mgr. Ivany Trellové, BCBA (Board Certified Behavior Analyst).
Působnost: Služba probíhá ve středisku NAUTIS v Praze 3, Písecká 1967/5 a její poskytnutí není podmíněno bydlištěm klienta.


Informace pro nové klienty
Zájemce o služby může kontaktovat asistentku střediska na níže uvedených kontaktech. Asistentka poskytne bližší informace o průběhu služby a nabídne termín úvodní schůzky s pracovníkem střediska.

Vzhledem k důležitosti poskytnutí včasné intervence poskytujeme služby nejen rodinám s dětmi s již diagnostikovanou poruchou autistického spektra, ale i s důvodným podezřením na PAS.
 

Dokumenty, ke stažení v elektronické podobě:Kontaktní osoby

Martina Stránská
asistentka střediska, koordinátorka
martina.stranska@nautis.cz, +420 775 241 515
PO 13.00–15.00
ÚT   9.00–12.00
ST   9.00–12.00

Bc. Jan Kouřil
ředitel střediska
jan.kouril@nautis.cz, +420 604 371 929
Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 - Vinohrady