Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Přehled služeb VČAS

Středisko včasné intervence nabízí pro rodiny s dětmi s PAS široké spektrum služeb od poradenství po intenzivní terapeutické programy.

Kapacita Střediska včasné intervence je aktuálně naplněná, a proto jsme nuceni nové zájemce o naše služby zařazovat do pořadníku čekatelů. Více informací ZDE.

Oddělení sociální služby rané péče – poskytuje služby podle zákona o sociálních službách. Základ tvoří poradenství pro rodiče, tedy především terénní konzultace v rodině. Nabízíme také konzultace v předškolních zařízeních, do kterých dochází děti z programu rané péče. Veškeré konzultace v rámci sociální služby nabízíme zdarma. K doplňkovým službám patří půjčovna pomůcek, pobytové akce, besedy a semináře pro rodiče.
Působnost: Hlavní město Praha a Středočeský kraj.

Přihlásit do sociální služby rané péče se můžete na tomto odkazu.

Oddělení integrované terapie – poskytuje individuální i skupinové nácviky dovedností, tedy terapeutické programy pro děti s PAS, které vycházejí z metod s prokázanou účinností. Např. strukturované vyučování, behaviorální přístupy, metody alternativní komunikace, nácviky sociálních dovedností, herní terapie apod. Služba je poskytována ambulantně na našem středisku. Tyto terapeutické programy jsou zpoplatněné dle aktuálního sazebníku. Dále nabízíme poradenství pro zájemce, kteří nespadají do cílové skupiny sociální služby rané péče.
Působnost: Služba probíhá ve středisku NAUTIS v Praze 3, Písecká 1967/5. Je určena pro klienty s bydlištěm v Praze a Středočeském kraji.

Přihlásit na individuální práci s dítětem se můžete na tomto odkazu.

Oddělení Aplikované behaviorální analýzy (ABA) – poskytuje intenzivní program podle Profesního a etického kodexu pro behaviorální analytiky, vydaného BACB (Behavior Analyst Certificaton Board). ABA je zastřešující pojem pro intervence založené na principech vědy o chování. Tyto intervence patří mezi mezinárodně schválené jak z medicínského tak pedagogického hlediska jako efektivní přístup pro práci s lidmi, včetně dětí s poruchou autistického spektra. Řada vědeckých studií dokládá efektivitu ABA intervencí při snižování problémového chování, zvyšování společensky žádoucího chování a osvojení si nových dovedností. ABA program v rámci NAUTIS realizuje Mgr. Lucie Schuma, RBT (Registered Behavioral Technician), pod supervizí Mgr. Ivany Trellové, BCBA (Board Certified Behavior Analyst).
Působnost: Služba probíhá ve středisku NAUTIS v Praze 4, Táborská 979/5 a její poskytnutí není podmíněno bydlištěm klienta.

Přihlásit do programu Aplikované behaviorální analýzy se můžete na tomto odkazu.

Pracovníci Střediska včasné intervence

Informace pro nové klienty
Pro bližší informace mohou zájemci o služby kontaktovat asistentku střediska na níže uvedených kontaktech.

Vzhledem k důležitosti poskytnutí včasné intervence poskytujeme služby nejen rodinám s dětmi s již diagnostikovanou poruchou autistického spektra, ale i s důvodným podezřením na PAS.

Dokumenty, ke stažení v elektronické podobě:

Struktura služeb

SazebníkKontaktní osoby

Jana Brassányová
asistentka střediska, koordinátorka
jana.brassanyova@nautis.cz, +420 775 241 515
PO   9.00–14.30
ÚT   9.00–14.30
ST   9.00–14.30

Bc. Jan Kouřil
ředitel střediska
jan.kouril@nautis.cz, +420 604 371 929
Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 - Vinohrady


Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace