Přehled služeb VČAS

Středisko včasné intervence nabízí pro rodiny s dětmi s PAS široké spektrum služeb od poradenství po intenzivní terapeutické programy.


Kapacita Střediska včasné intervence je aktuálně naplněná, a proto jsme nuceni nové zájemce o naše služby zařazovat do pořadníku čekatelů. Více informací ZDE

Oddělení sociální služby rané péče – poskytuje služby podle zákona o sociálních službách. Základ tvoří poradenství pro rodiče, tedy především terénní konzultace v rodině. Nabízíme také konzultace v předškolních zařízeních, do kterých dochází děti z programu rané péče. Veškeré konzultace v rámci sociální služby nabízíme zdarma. K doplňkovým službám patří půjčovna pomůcek, pobytové akce, besedy a semináře pro rodiče.
Působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj a část Ústeckého kraje, vymezená správními obvody obcí s rozšířenou působností Louny, Žatec, Litoměřice, Roudnice nad Labem a Lovosice.

Oddělení integrované terapie – poskytuje individuální i skupinové nácviky dovedností, tedy terapeutické programy pro děti s PAS, které vycházejí z metod s prokázanou účinností. Např. strukturované vyučování, behaviorální přístupy, metody alternativní komunikace, nácviky sociálních dovedností, herní terapie apod. Služba je poskytována ambulantně na našich střediscích na Proseku a částečně i v Řepích. Tyto terapeutické programy jsou zpoplatněné dle aktuálního sazebníku. Dále nabízíme poradenství pro zájemce, kteří nespadají do cílové skupiny sociální služby rané péče.
Působnost: Služba probíhá na středicích NAUTIS v Praze 9 (Českolipská 26) a v Praze 17 (Brunnerova 1011/3) a její poskytnutí není podmíněno bydlištěm klienta.

Oddělení aplikované behaviorální analýzy – poskytuje intenzivní program podle standardů ABA. V současné době probíhá pilotní projekt, do kterého jsou zařazené 3 rodiny. Další zájemci jsou zařazení do pořadníku. ABA program realizuje Mgr. Lucie Čížková, RBT (Registered Behavioral Technician) pod supervizí Mgr. Ivany Trellové, BCBA (Board Certified Behavior Analyst).
Působnost: Hlavní město Praha (mimopražští zájemci pouze za předpokladu, že budou dojíždět do střediska na Praze 9).


Informace pro nové klienty
Zájemce o služby může kontaktovat asistentku střediska na níže uvedených kontaktech. Asistentka poskytne bližší informace o průběhu služby a nabídne termín úvodní schůzky s pracovníkem střediska.

Vzhledem k důležitosti poskytnutí včasné intervence poskytujeme služby nejen rodinám s dětmi s již diagnostikovanou poruchou autistického spektra, ale i s důvodným podezřením na PAS.
 

Dokumenty, ke stažení v elektronické podobě:Kontaktní osoby

Martina Stránská
asistentka střediska, koordinátorka
martina.stranska@nautis.cz, +420 775 241 515
PO 13.00–17.00
ÚT   9.00–13.00
ST   9.00–15.00

Bc. Jan Kouřil
ředitel střediska
jan.kouril@nautis.cz, +420 604 371 929
Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 - Vinohrady