Odborné sociální poradenství

Podporujeme osoby s poruchou autistického spektra a jejich blízké, aby se orientovali ve svých právech, rozuměli své situaci a byli schopni ji účinně řešit co nejvíce vlastními silami a v co nejpřirozenějším prostředí.

S čím se na nás můžete obrátit?

Garantovaná nabídka služby

Informační leták

 

Cíle služby
Cílem služby je prostřednictvím poradenství podpořit osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v takovém řešení jejich nepříznivé sociální situace, které vede k sociálnímu začlenění a dosažení potřebné změny.
 

Dílčí cíle
• Pomoci zorientovat se ve své situaci, nalézt vhodné řešení a plánovat kroky k jeho dosažení
• Poskytovat informace související s PAS
• Zprostředkovat kontakt s přirozeným prostředím, navazujícími službami a dalšími institucemi
• Podporovat osoby s PAS při jednání s úřady a dalšími institucemi (sociální služby, ČSSZ, ÚP, vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení aj.)
• Podporovat instituce při jednání s osobami s PAS
• Oblasti podpory: vztahy a komunikace s blízkými i se společenským prostředím, bydlení, volný čas, finanční zabezpečení a další
 

Komu je služba určena?
• Děti a dospělí s PAS
• Rodiny a blízcí osob s PAS
• Osoby a instituce, které jsou v kontaktu s dětmi či dospělými s PAS (pedagogové, lékaři, sociální pracovníci apod.).
 

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou: osobní, telefonická nebo emailová konzultace.
Osobní konzultace je možná pouze po telefonické nebo emailové domluvě s vedoucí služby Mgr. Miroslavou Pravdovou nebo sociálním pracovníkem Bc. Šimonem Plecháčkem.

Služba je poskytována ZDARMA.

Adresa a provozní doba služby
Libocká 40, 162 00 Praha 6 – Liboc

PO 9.00–12.00, 13.30–16.00
ÚT  9.00–12.00
ST  9.00–12.00, 13.30–16.00
ČT  9.00–12.00


Kontaktní osoby

Mgr. Miroslava Pravdová
Vedoucí služby
miroslava.pravdova@nautis.cz, +420 775 304 211

Bc. Šimon Plecháček
Sociální pracovník
simon.plechacek@nautis.cz, +420 774 426 028

Online poradenství
poradna@nautis.cz