Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Integrovaná terapie

Nabízíme přímou práci s dětmi ve formě individuálních nácviků a skupinových nácviků sociálních dovedností.

Individuální práce s dětmi

Individuální práce s dítětem probíhá obvykle 1x týdně, délka lekce je 60 minut, místo konání Středisko včasné intervence, Písecká 1967/5, Praha 3. Před začátkem samotných lekcí práce s dítětem zájemci absolvují posouzení schopností dítěte za účelem stanovení plánu práce (speciálně pedagogické vyšetření). Domlouván blok o max. 10 sezeních, na jehož konci proběhne v případě zájmu rodičů dohoda o dalším prodloužení. Rodiče mohou být po domluvě s terapeutem nácvikům přítomni, aby se mohli efektivněji učit, jak s dítětem pracovat.

Komplexní rozvoj dítěte - nácvik s důrazem na podporu nejvíc deficitních oblastí dítěte a celkového vývoje dítěte (sociální dovednosti, funkční komunikace, hra a schopnost trávit volný čas, pohybové schopnosti, hrubá motorika, jemná motorika a grafomotorika, smyslové vnímání, sluchová a zraková diferenciace, imitace motorická, zraková i verbální, abstraktně vizuální myšlení, početní představivost, rozumové schopnosti).

Trénink pracovního chování a dovedností potřebných k učení - nácvik pro podporu dovedností, které jsou klíčové pro učení a spolupráci při řízených aktivitách s dospělým. Zaměření na přijetí a splnění zadaného požadavku, zlepšení zaměření pozornosti, akceptace základního systému práce dle principů strukturovaného učení (struktura, vizualizace, motivace), dokončování úkolů. Podpora schopnosti imitace. V další úrovni rozšíření o související oblasti – reakce na pokyny, práce s procesuálními schématy, zavedení motivačního systému, zvládání čekání, střídání v řadě, kooperace s druhou osobou, zvládání prohry, žádost o pomoc.

Rozvoj komunikace na principu metod PECS/VOKS pro děti s nerozvinutou a málo rozvinutou řečí - nácvik funkční komunikace, podpora spontánní iniciativy dítěte při vyjadřování, upevnění samostatného používání komunikačních karet či jiných symbolů, rozšiřování možností použití výměnného komunikačního systému dítětem.


Přehled nabízených nácviků

Přihlásit na individuální práci s dítětem se můžete na tomto odkazu.


Skupinová práce s dětmi

Skupinové nácviky sociálních dovedností pro děti s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem ve věku 4–7 let. Práce s dětmi je zaměřena na rozvoj sociálně komunikačních dovedností a schopnosti vzájemné spolupráce ve skupině. Nácviky probíhají v bloku 10 lekcí a bloky zpravidla začínají v říjnu, lednu a dubnu. Služba je určená pro klienty, kteří již využívají poradenství rané péče nebo individuální práci s dítětem. Zájemcům posíláme pozvánku s bližšími informacemi vždy cca měsíc před začátkem následujícího bloku.

Přihlásit na skupinovou práci se můžete na tomto odkazu.


Kontaktní osoba

Jana Brassányová
asistentka střediska, koordinátorka
jana.brassanyova@nautis.cz, +420 775 241 515

Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

PO   9.00–14.30
ÚT   9.00–14.30
ST   9.00–14.30


Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace