Integrovaná terapie

Nabízíme přímou práci s dětmi ve formě individuálních nácviků a skupinových nácviků sociálních dovedností.

Individuální práce s dětmi

Individuální práce s dítětem probíhá obvykle 1x týdně, délka lekce je 60 minut, místo konání Středisko včasné intervence, Písecká 1967/5, Praha 3. Před začátkem samotných lekcí práce s dítětem zájemci absolvují posouzení schopností dítěte za účelem stanovení plánu práce (speciálně pedagogické vyšetření). Domlouván blok o max. 10 sezeních, na jehož konci proběhne v případě zájmu rodičů dohoda o dalším prodloužení. Rodiče mohou být po domluvě s terapeutem nácvikům přítomni, aby se mohli efektivněji učit, jak s dítětem pracovat.

Komplexní rozvoj dítěte - nácvik s důrazem na podporu nejvíc deficitních oblastí dítěte a celkového vývoje dítěte (sociální dovednosti, funkční komunikace, hra a schopnost trávit volný čas, pohybové schopnosti, hrubá motorika, jemná motorika a grafomotorika, smyslové vnímání, sluchová a zraková diferenciace, imitace motorická, zraková i verbální, abstraktně vizuální myšlení, početní představivost, rozumové schopnosti).

Trénink pracovního chování a dovedností potřebných k učení - nácvik pro podporu dovedností, které jsou klíčové pro učení a spolupráci při řízených aktivitách s dospělým. Zaměření na přijetí a splnění zadaného požadavku, zlepšení zaměření pozornosti, akceptace základního systému práce dle principů strukturovaného učení (struktura, vizualizace, motivace), dokončování úkolů. Podpora schopnosti imitace. V další úrovni rozšíření o související oblasti – reakce na pokyny, práce s procesuálními schématy, zavedení motivačního systému, zvládání čekání, střídání v řadě, kooperace s druhou osobou, zvládání prohry, žádost o pomoc.

Rozvoj komunikace na principu metod PECS/VOKS pro děti s nerozvinutou a málo rozvinutou řečí - nácvik funkční komunikace, podpora spontánní iniciativy dítěte při vyjadřování, upevnění samostatného používání komunikačních karet či jiných symbolů, rozšiřování možností použití výměnného komunikačního systému dítětem.


Přehled nabízených nácviků


Skupinová práce s dětmi

Skupinové nácviky sociálních dovedností pro děti s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem ve věku 4–7 let. Práce s dětmi je zaměřena na rozvoj sociálně komunikačních dovedností a schopnosti vzájemné spolupráce ve skupině. Nácviky probíhají v bloku 10 lekcí a bloky zpravidla začínají v říjnu, lednu a dubnu. Zájemci se mohou hlásit průběžně a budou osloveni vždy cca měsíc před začátkem následujícího bloku.

Poradenství pro zájemce mimo sociální službu

  • Nabízíme osobní konzultace pro zájemce, kteří nemohou využívat sociální službu rané péče. Služba je tedy určena pro rodiny dětí do 7 let s bydlištěm mimo Prahu, Střední Čechy a část Ústeckého kraje (správní obvody obcí s rozšířenou působností Louny, Žatec, Litoměřice, Roudnice nad Labem a Lovosice).
  • Zájemci mohou využívat jednorázové a v ojedinělých případech i opakované konzultace především se zaměřením na možnosti rozvoje dítěte v oblastech komunikace, sociálních dovedností, hry a volného času, sebeobsluhy a řešení potíží v chování.

Kontaktní osoba

Martina Stránská
asistentka střediska, koordinátorka
martina.stranska@nautis.cz, +420 775 241 515

Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

PO 13.00–15.00
ÚT   9.00–12.00
ST   9.00–12.00


Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace