Integrovaná terapie

Nabízíme přímou práci s dětmi ve formě individuálních nácviků a skupinových nácviků sociálních dovedností.

Oddělení integrované terapie – poskytuje služby individuální i skupinové práce s dětmi, zaměřené na rozvoj důležitých schopností a dovedností dítěte. Při terapii vycházíme z metod s prokázanou účinností a ověřených technik práce s dítětem s PAS. Program je pro každé dítě nastavený individuálně na základě profilu jeho schopností, zájmů a dalších charakteristik. Tyto terapeutické programy jsou zpoplatněné dle aktuálního sazebníku.

Působnost: Služba je určena pro klienty s bydlištěm v Praze a Středočeském kraji a probíhá ambulantně ve středisku NAUTIS v Praze 3, Písecká 1967/5.

Podrobnější informace k nabízeným programům


Individuální práce s dětmi

Cílem práce je podpora nejvíc oslabených oblastí dítěte a jeho celkového vývoje. Vzhledem k charakteru jádrových potíží, pojících se s autismem, se jedná především o dovednosti související s oblastmi komunikace, sociálního chování a hry. Pracujeme i na dalších dovednostech dle dohody s rodiči. V průběhu služby se cíle práce mění dle dosažených pokroků.

Učení probíhá převážně zábavnou formou, prostřednictvím hry a pro dítě atraktivních aktivit. Základem je pozitivní vztah mezi dítětem a poradcem, na kterém dále stavíme při zařazování náročnějších činností. Při práci využíváme behaviorální přístup k učení. U dětí, které potřebují vyšší míru podpory porozumění a orientace, uplatňujeme principy strukturovaného učení, založené na vizualizaci a strukturalizaci (zpřehlednění prostoru, času a průběhu aktivit). Nedílnou součástí je podpora motivace dítěte k aktivitám a spolupráci.

Individuální práce s dítětem probíhá 1x týdně, délka lekce je 60 minut. Před začátkem lekcí práce s dítětem zájemci absolvují vstupní konzultaci a posouzení úrovně dovedností dítěte za účelem domluvení cílů a upřesnění metod individuální práce. Domlouván blok o max. 10 sezeních, na jehož konci proběhne v případě zájmu rodičů dohoda o dalším prodloužení.

Přihlásit na individuální práci s dítětem se můžete na tomto odkazu.


Trénink komunikace se zaměřením na jazyk a řeč

Služba je zaměřena na rozvoj funkční komunikace, podporu iniciativy dítěte při vyjadřování, rozvoj porozumění řeči a sluchové paměti, sluchové percepce a pozornosti, upevnění obsahové a gramatické stránky řeči při aktivním používání, trénink sociální a emoční komunikace, včetně podpory prostředků neverbální komunikace u dítěte, procvičování výslovnosti.

Služba je určena pro děti s poruchou autistického spektra, které komunikují verbálně, ale nepoužívají řeč pro komunikaci s ostatními efektivně nebo je u nich použití řeči k vyjadřování a komunikaci omezené. Podmínkou je alespoň základní schopnost spolupráce dítěte s dospělým. Program není určen pro děti, u kterých je indikováno použití prostředků alternativní nebo podpůrné komunikace (manuálních znaků nebo výměnného obrázkového komunikačního systému).

Před začátkem bloku nácviků je nutné provést vstupní logopedickou diagnostiku (posouzení komunikačních schopností dítěte) a stanovit společně vhodné cíle pro nácvik řečové komunikace. Lekce obvykle probíhají 1 x týdně nebo 1 x za 14 dní, čtvrtky a pátky.

Program realizuje Mgr. Irena Franče, logopedka

Přihlásit na program tréninku komunikace se zaměřením na jazyk a řeč se můžete na tomto odkazu.


Skupinová práce s dětmi

Skupinové nácviky sociálních dovedností jsou zaměřeny na rozvoj sociálně komunikačních dovedností dětí, orientaci v emocích a sociálních situacích a podporu vzájemné spolupráce a hry ve skupině.

Jsou určené pro děti s Aspergerovým syndromem nebo autismem bez poruchy intelektu a opoždění vývoje řeči ve věku 5–6 let. Podmínkou je, aby dítě dokázalo reagovat na verbální instrukce v rámci skupiny a bylo schopné alespoň krátké samostatné práce (5-10 min). Služba je přednostně určená pro klienty, kteří již využívají poradenství rané péče nebo individuální práci s dítětem. Skupinové nácviky probíhají 1x týdně v bloku 8 lekcí.

Služba skupinové práce s dětmi je aktuálně pozastavena, ve školním roce 2022/23 otevření skupiny nepředpokládáme. Zájemci mohou předběžně zapsat na tomto odkazu. Nahlášeným zájemcům posíláme pozvánku s bližšími informacemi vždy cca měsíc před začátkem následujícího bloku.


Dokumenty ke stažení:

Sazebník včasné intervence


Kontaktní osoba

Jana Brassányová
asistentka střediska, koordinátorka
jana.brassanyova@nautis.cz, +420 775 241 515

Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 - Vinohrady (mapa)

PO   9.00–14.30
ÚT   9.00–14.30
ST   9.00–16.00


Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace