Diagnostické vyšetření

Služba je cílená na klienty s podezřením na poruchu autistického spektra i klienty, u nichž již byla diagnóza PAS stanovena. Poskytována je dětem bez omezení věku i dospělým.


Cílem diagnostiky je nejen zjistit, zda deficity v sociálně emočním porozumění a projevy v chování odpovídají PAS, ale hlavně na základě podrobného psychologického nebo psychiatrického vyšetření definovat psychologické, výchovné, vzdělávací a sociální potřeby klienta.

Průběh diagnostického vyšetření
Do střediska na specializované vyšetření přichází lidé z vlastního rozhodnutí, na doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů, pedagogů i na žádost rodičů. Vyšetření se skládá ze dvou částí - anamnestické konzultace a samotného diagnostického vyšetření. Rodiče před vyšetřením vyplňují rozsáhlý anamnestický dotazník. Pokud dítě navštěvuje školku, školu, žádáme o vyplnění dotazníku kvůli tomu, aby naše informace o dítěti byly co nejobsáhlejší a z různých zdrojů.

Anamnestická konzultace
Pohovor s rodiči bez přítomnosti dítěte je nezbytnou součástí diagnostického vyšetření. Anamnestická konzultace by neměla trvat déle než dvě hodiny (u komplikovanějších anamnéz maximálně tři hodiny), s rodiči jsou probírána témata podle vyplněného dotazníku týkající se raného vývoje dítěte, absolvovaných vyšetření a popisu chování v různých situacích. Přítomnost dítěte (včetně jiných dětí) není vzhledem k probíraným tématům a délce trvání konzultace vhodná. U dospělých klientů žádáme, aby se anamnézy zúčastnila osoba, která klienta dlouhodobě zná (rodiče, partnerka, sourozenec, přítel od dětství apod.).  Zápis z anamnézy je předán diagnostikovi před vyšetřením.

Diagnostické vyšetření
Samotné psychodiagnostické (psychiatrické) vyšetření včetně konzultace trvá dvě až tři hodiny. Pro děti bývá obvykle příjemné, probíhá formou rozhovoru, hry a plnění různých úkolů. Po vyšetření následuje konzultace s rodiči. S dospělými probíhá vyšetření formou rozhovoru. Součástí konzultace je shrnutí psychodiagnostických závěrů a z nich vyplývající základní doporučení.

Jak se objednat na diagnostické vyšetření?
Na diagnostické vyšetření se objednává přes e-mail nebo telefonicky. Do e-mailu napište všechny potřebné údaje (jméno a příjmení dítěte, datum narození, přesnou adresu trvalého bydliště včetně PSČ a kraje, telefonní a e-mailové spojení alespoň na jednoho z rodičů). Do těla e-mailu sdělte stručně důvody, které vás vedou k objednání na vyšetření (např. doporučení ošetřujícího lékaře, znepokojení rodičů, pozitivní screening u pediatra). Přijetí e-mailu a zapsání dítěte do pořadníku vám potvrdíme e-mailem v průběhu několika dnů.

V současné době se čekací lhůty na vyšetření pohybují okolo 15 měsíců. Asi 3 až 6 týdnů před termínem vyšetření vám zavoláme a objednáme vás na konkrétní datum. Mezi anamnézou a diagnostickým vyšetřením uplyne obvykle jeden až dva měsíce. Pokud se během čekací doby rozhodnete absolvovat vyšetření na jiném pracovišti nebo z jakéhokoliv důvodu nebudete už vyšetření potřebovat, zavolejte nebo napište, abychom vás z pořadníku vyřadili.

Rodiče se na uhrazení služby finančně spolupodílejí, bližší informace naleznete v platném sazebníku NAUTIS.


Objednání diagnostiky

POZOR! Důležité upozornění na změnu v objednávání na diagnostické vyšetření.

Omlouváme se, ale v současné době je dočasně pozastaveno přijímání nových klientů na diagnostické vyšetření z důvodu přeplněné kapacity stávajícího pořadníku (čekací doba více jak 15 měsíců) a současně personálního oslabení diagnostického střediska.

Předpokládáme, že přijímání nových klientů obnovíme v průběhu ledna 2019. Pokud potrvá váš zájem o vyšetření u nás, prosíme, sledujte naše webové stránky, kde bude informace o přijímání nových klientů do pořadníku na diagnostické vyšetření uveřejněna.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Pavla Hradecká, odborná asistentka
pavla.hradecka@nautis.cz, +420 606 729 672
Libocká 40, 162 00 Praha 6 - Liboc

PO 9.00–12.00, 13.30–16.00
ÚT  9.00–12.00
ST  9.00–12.00, 13.30–16.00
ČT  9.00–12.00