Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Diagnostické vyšetření

Služba je cílená na klienty s podezřením na poruchu autistického spektra i klienty, u nichž již byla diagnóza PAS stanovena. Poskytována je dětem od 15. měsíců, dospívajícím a dospělým.

Cílem diagnostiky je nejen zjistit, zda deficity v sociálně emočním porozumění a projevy v chování odpovídají PAS, ale hlavně na základě podrobného psychologického nebo psychiatrického vyšetření definovat psychologické, výchovné, vzdělávací a sociální potřeby klienta.

Průběh diagnostického vyšetření
Do střediska na specializované vyšetření přichází lidé z vlastního rozhodnutí, na doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů, pedagogů i na žádost rodičů. Vyšetření se skládá ze dvou částí - anamnestické konzultace a samotného diagnostického vyšetření. Rodiče před vyšetřením vyplňují rozsáhlý anamnestický dotazník. Pokud dítě navštěvuje školku, školu, žádáme o vyplnění dotazníku kvůli tomu, aby naše informace o dítěti byly co nejobsáhlejší a z různých zdrojů.

Anamnestická konzultace / Online anamnestická konzultace
Pohovor s rodiči bez přítomnosti dítěte je nezbytnou součástí diagnostického vyšetření. Anamnestická konzultace by neměla trvat déle než dvě hodiny (u komplikovanějších anamnéz maximálně tři hodiny). S rodiči jsou probírána témata podle vyplněného dotazníku týkající se raného vývoje dítěte, absolvovaných vyšetření a popisu chování v různých situacích. Přítomnost dítěte (včetně jiných dětí) není vzhledem k probíraným tématům a délce trvání konzultace vhodná. U dospělých klientů žádáme, aby se anamnézy zúčastnila osoba, která klienta dlouhodobě zná (rodiče, partnerka, sourozenec, přítel od dětství apod.).  Zápis z anamnézy je předán diagnostikovi před vyšetřením. Anamnestickou konzultaci lze realizovat také online.

Diagnostické vyšetření
Samotné psychodiagnostické (psychiatrické) vyšetření včetně konzultace trvá dvě až tři hodiny. Pro děti bývá obvykle příjemné, probíhá formou rozhovoru, hry a plnění různých úkolů. Po vyšetření následuje konzultace s rodiči. S dospělými probíhá vyšetření formou rozhovoru. Součástí konzultace je shrnutí psychodiagnostických závěrů a z nich vyplývající základní doporučení.

Jak se objednat na diagnostické vyšetření?

Objednávat je možné přes e-mail nebo telefonicky. Do e-mailu napište všechny potřebné údaje (jméno a příjmení zájemce o dg.vyšetření, datum narození, přesnou adresu trvalého bydliště včetně PSČ a kraje, v případě dětí telefonní a e-mailové spojení alespoň na jednoho z rodičů). Do těla e-mailu sdělte stručně důvody, které vás vedou k objednání na vyšetření (např. doporučení ošetřujícího lékaře, znepokojení rodičů, pozitivní screening u pediatra). Přijetí e-mailu a zapsání dítěte či dospělé osoby do pořadníku vám potvrdíme e-mailem v průběhu několika dnů.

V současné době se čekací lhůty na vyšetření pohybují okolo 6 měsíců pro děti a dospívající, 18 měsíců pro dospělé klienty. Přibližně 2 až 4 týdny před termínem vyšetření vám zavoláme a objednáme vás na konkrétní datum. Mezi anamnézou a diagnostickým vyšetřením uplyne obvykle jeden až dva měsíce. Pokud se během čekací doby rozhodnete absolvovat vyšetření na jiném pracovišti nebo z jakéhokoliv důvodu nebudete už vyšetření potřebovat, zavolejte nebo napište, abychom vás z pořadníku vyřadili.

Cena za komplexní diagnostické vyšetření  činí 7.000,- Kč (2.000,- Kč splatná před první návštěvou - anamnestickou konzultací s rodiči/osobou blízkou + 5.000,- Kč splatná před druhou návštěvou – diagnostikou klienta).


Objednání diagnostiky

Šárka Skřivánková, odborná asistentka
diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672
Libocká 40, 162 00 Praha 6 - Liboc

PO 9.00–12.00, 13.30–16.00
ÚT  9.00–12.00
ST  9.00–12.00, 13.30–16.00
ČT  9.00–12.00


Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace