Diagnostické vyšetření

Služba je cílená na klienty s podezřením na poruchu autistického spektra i klienty, u nichž již byla diagnóza PAS stanovena. Poskytována je dětem od 18. měsíců, dospívajícím a dospělým.

Diagnostika NAUTIS

diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672

PO, ST   9.00–12.00, 13.30–16.00

ÚT, ČT   9.00–12.00

 


Cílem diagnostického vyšetření je nejen zjistit, zda deficity v sociálně emočním porozumění a projevy v chování odpovídají PAS, ale hlavně na základě podrobného psychologického nebo psychiatrického vyšetření definovat psychologické, výchovné, vzdělávací a sociální potřeby klienta.

Do střediska na specializované vyšetření přichází lidé z vlastního rozhodnutí, na doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů, pedagogů i na žádost rodičů. Vyšetření se skládá ze dvou částí – anamnestické konzultace a samotného diagnostického vyšetření. Rodiče před vyšetřením vyplňují rozsáhlý anamnestický dotazník. Pokud dítě navštěvuje školku, školu, žádáme o vyplnění dotazníku kvůli tomu, aby naše informace o dítěti byly co nejobsáhlejší a z různých zdrojů.

 • Anamnestická konzultace / Online anamnestická konzultace: pohovor s rodiči bez přítomnosti dítěte je nezbytnou součástí diagnostického vyšetření. Anamnestická konzultace by neměla trvat déle než dvě hodiny (u komplikovanějších anamnéz maximálně tři hodiny). S rodiči jsou probírána témata podle vyplněného dotazníku týkající se raného vývoje dítěte, absolvovaných vyšetření a popisu chování v různých situacích. Přítomnost dítěte (včetně jiných dětí) není vzhledem k probíraným tématům a délce trvání konzultace vhodná. U dospělých klientů žádáme, aby se anamnézy zúčastnila osoba, která klienta dlouhodobě zná (rodiče, partnerka, sourozenec, přítel od dětství apod.).  Zápis z anamnézy je předán diagnostikovi před vyšetřením. Anamnestickou konzultaci lze realizovat také online.
 • Diagnostické vyšetření: samotné psychodiagnostické (psychiatrické) vyšetření včetně konzultace trvá dvě až tři hodiny. Pro děti bývá obvykle příjemné, probíhá formou rozhovoru, hry a plnění různých úkolů. Po vyšetření následuje konzultace s rodiči. S dospělými probíhá vyšetření formou rozhovoru. Součástí konzultace je shrnutí psychodiagnostických závěrů a z nich vyplývající základní doporučení.

V současné době je čekací doba na diagnostické vyšetření pro děti do 3 let cca 6 až 9 měsíců, pro starší děti cca 18 měsíců, u dospělých pak v délce přibližně 2 let.

Čekací doba pro kontrolní vyšetření (služba určená klientům, kteří již byli diagnostikováni ve Středisku diagnostiky a odborného poradenství NAUTIS z.ú.) je 3 až 6 měsíců.

Přibližně 2 až 4 týdny před termínem vyšetření vám zavoláme a objednáme vás na konkrétní datum. Pokud se během čekací doby rozhodnete absolvovat vyšetření na jiném pracovišti nebo z jakéhokoliv důvodu nebudete už vyšetření potřebovat, zavolejte nebo napište, abychom vás z pořadníku vyřadili.


Ceník služeb

 • komplexní diagnostické vyšetření - 7. 700 Kč (2. 200 Kč za anamnestickou konzultací s rodiči/osobou blízkou, splatné před první návštěvou + 5. 500 Kč za diagnostické vyšetření, splatné před druhou návštěvou)
 • kontrolní vyšetření - 5. 500 Kč  (Služba kontrolní vyšetření je určena pouze pro klienty, kteří již byli diagnostikováni v NAUTIS, z.ú. - Středisko diagnostiky a odborného poradenství, a poslední vyšetření se uskutečnilo před méně než šesti lety. V tomto případě již není potřeba anamnesitická konzultace, pouze vyplnění dotazníků rodiči a případně školským zařízením. Příprava podkladů pro vyšetření je zahrnuta v ceně za kontrolní vyšetření. Pokud mezi posledním vyšetřením a žádaným kontrolním vyšetřením uplynulo více než šest let, je nutné absolvovat před kontrolním vyšetřením anamnestickou konzultaci pro podrobnější doplnění informací vzhledem k výraznému časovému odstupu - cena anamnestické konzultace činí 2.200Kč. )

Ceny platné od 1.9.2022.

Nejsme smluvním zařízením žádné zdravotní pojišťovny. 

Středisko je poskytovatel zdravotnických služeb a funguje jako ambulance klinického psychologa. Jsme akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie“.


Vyšetření dítěte s odlišným mateřským jazykem je možné (vzhledem k důležitosti časného zachycení dětí s PAS), ale významně se zvyšuje pravděpodobnost, že diagnóza nebude jednoznačně uzavřena. Realizace cizojazyčných vyšetření má svá omezení. Nejvhodnější je, pokud dítě starší tří let rozumí česky a alespoň jeden z rodičů mluví a rozumí česky. Závěrečné konzultace probíhají v českém jazyce (případně v přítomnosti tlumočníka). 

We provide diagnostic assessment also to children with other mother tongue than Czech (given the importance of early detection of children with ASD), but please note that likelihood of a final diagnosis being unambiguously established significantly decreases. The implementation of foreign language examinations in our facility has its limitations. In order for the assessment to be as precise as possible, we prefer the child who is above three years of age understands Czech and at least one of the parents is a Czech language speaker. The final consultations are held in Czech (or with an interpreter).


Jak se objednat na diagnostické vyšetření?

Noví klienti se mohou přihlásit na diagnostické vyšetření pomocí registračního emailu s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení zájemce o dg. vyšetření,
 • datum narození,
 • přesnou adresu trvalého bydliště včetně PSČ a kraje,
 • telefonní a emailový kontakt na zájemce, v případě dětí na jeho zákonné zástupce,
 • stručně důvody, které vás vedou k objednání na vyšetření (např. doporučení ošetřujícího lékaře, znepokojení rodičů, pozitivní screening u pediatra),
 • pokud je klientem dítě z cizojazyčné rodiny, uvést, jestli rozumí česky.
 • Přijetí e-mailu a zapsání dítěte či dospělé osoby do pořadníku vám potvrdíme e-mailem v průběhu několika dnů.

 

Kontaktní osoby

Josefina Velíšková, odborná asistentka
diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672

PO, ST   9.00–12.00, 13.30–16.00

ÚT, ČT   9.00–12.00

Mgr. Kateřina Slabá, ředitelka střediska
katerina.slaba@nautis.cz, +420 777 723 178

Libocká 40, 162 00 Praha 6 - Liboc (mapa)


Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace