Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Diagnostické vyšetření

Služba je cílená na klienty s podezřením na poruchu autistického spektra i klienty, u nichž již byla diagnóza PAS stanovena. Poskytována je dětem od 15. měsíců, dospívajícím a dospělým.

Diagnostika NAUTIS

diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672

PO 9.00–12.00, 13.30–16.00
ÚT  9.00–12.00
ST  9.00–12.00, 13.30–16.00
ČT  9.00–12.00


Cílem diagnostického vyšetření je nejen zjistit, zda deficity v sociálně emočním porozumění a projevy v chování odpovídají PAS, ale hlavně na základě podrobného psychologického nebo psychiatrického vyšetření definovat psychologické, výchovné, vzdělávací a sociální potřeby klienta.

Do střediska na specializované vyšetření přichází lidé z vlastního rozhodnutí, na doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů, pedagogů i na žádost rodičů. Vyšetření se skládá ze dvou částí – anamnestické konzultace a samotného diagnostického vyšetření. Rodiče před vyšetřením vyplňují rozsáhlý anamnestický dotazník. Pokud dítě navštěvuje školku, školu, žádáme o vyplnění dotazníku kvůli tomu, aby naše informace o dítěti byly co nejobsáhlejší a z různých zdrojů.

  • Anamnestická konzultace / Online anamnestická konzultace: pohovor s rodiči bez přítomnosti dítěte je nezbytnou součástí diagnostického vyšetření. Anamnestická konzultace by neměla trvat déle než dvě hodiny (u komplikovanějších anamnéz maximálně tři hodiny). S rodiči jsou probírána témata podle vyplněného dotazníku týkající se raného vývoje dítěte, absolvovaných vyšetření a popisu chování v různých situacích. Přítomnost dítěte (včetně jiných dětí) není vzhledem k probíraným tématům a délce trvání konzultace vhodná. U dospělých klientů žádáme, aby se anamnézy zúčastnila osoba, která klienta dlouhodobě zná (rodiče, partnerka, sourozenec, přítel od dětství apod.).  Zápis z anamnézy je předán diagnostikovi před vyšetřením. Anamnestickou konzultaci lze realizovat také online.
  • Diagnostické vyšetření: samotné psychodiagnostické (psychiatrické) vyšetření včetně konzultace trvá dvě až tři hodiny. Pro děti bývá obvykle příjemné, probíhá formou rozhovoru, hry a plnění různých úkolů. Po vyšetření následuje konzultace s rodiči. S dospělými probíhá vyšetření formou rozhovoru. Součástí konzultace je shrnutí psychodiagnostických závěrů a z nich vyplývající základní doporučení.

Vzhledem k současné covidové situaci a spolupráci střediska na klinické studii se čekací lhůty na vyšetření prodloužily (pohybují se okolo 8 měsíců pro děti batolecího věku, 18 měsíců pro děti a dospívající, 24 měsíců pro dospělé klienty).

Přibližně 2 až 4 týdny před termínem vyšetření vám zavoláme a objednáme vás na konkrétní datum. Pokud se během čekací doby rozhodnete absolvovat vyšetření na jiném pracovišti nebo z jakéhokoliv důvodu nebudete už vyšetření potřebovat, zavolejte nebo napište, abychom vás z pořadníku vyřadili.


Ceník služeb

  • komplexní diagnostické vyšetření - 7. 000 Kč (2. 000 Kč za anamnestickou konzultací s rodiči/osobou blízkou, splatné před první návštěvou – + 5. 000 Kč za diagnostické vyšetření, splatné před druhou návštěvou)
  • kontrolní vyšetření - 4. 000 Kč (služba je určena pouze pro klienty, kteří u nás již byli diagnostikováni)

Nejsme smluvním zařízením žádné zdravotní pojišťovny. 

Středisko je poskytovatel zdravotnických služeb a funguje jako ambulance klinického psychologa. Jsme akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie“.


Vyšetření dítěte a dospívajícího s jiným mateřským jazykem je možné pouze, pokud dítě starší tří let rozumí česky a alespoň jeden z rodičů mluví a rozumí česky. Závěrečné konzultace probíhají výhradně v českém jazyce. V současné době středisko nemá kapacitu realizovat cizojazyčná vyšetření.

Diagnostic assessments of a child or an adolescent over the age of three with a different mother tongue than Czech is only possible if the child understands Czech and at least one of the parents speaks and understands Czech. Final consultations are provided exclusively in the Czech language. At present, the center does not have the capacity to make assessments in a foreign language.


Jak se objednat na diagnostické vyšetření?

Noví klienti se mohou přihlásit na diagnostické vyšetření pomocí registračního emailu s následujícími informacemi:

  • jméno a příjmení zájemce o dg. vyšetření,
  • datum narození,
  • přesnou adresu trvalého bydliště včetně PSČ a kraje,
  • v případě dětí telefonní a e-mailové spojení alespoň na jednoho z rodičů,
  • stručně důvody, které vás vedou k objednání na vyšetření (např. doporučení ošetřujícího lékaře, znepokojení rodičů, pozitivní screening u pediatra).
  • Přijetí e-mailu a zapsání dítěte či dospělé osoby do pořadníku vám potvrdíme e-mailem v průběhu několika dnů.

 

Kontaktní osoby

Josefina Velíšková, odborná asistentka
diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672

PO 9.00–12.00, 13.30–16.00
ÚT  9.00–12.00
ST  9.00–12.00, 13.30–16.00
ČT  9.00–12.00

Mgr. Kateřina Slabá, ředitelka střediska
katerina.slaba@nautis.cz, +420 777 723 178

Libocká 40, 162 00 Praha 6 - Liboc


Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace