Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Diagnostické vyšetření

Služba je cílená na klienty s podezřením na poruchu autistického spektra i klienty, u nichž již byla diagnóza PAS stanovena. Poskytována je dětem bez omezení věku i dospělým.

Cílem diagnostiky je nejen zjistit, zda deficity v sociálně emočním porozumění a projevy v chování odpovídají PAS, ale hlavně na základě podrobného psychologického nebo psychiatrického vyšetření definovat psychologické, výchovné, vzdělávací a sociální potřeby klienta.

Průběh diagnostického vyšetření
Do střediska na specializované vyšetření přichází lidé z vlastního rozhodnutí, na doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů, pedagogů i na žádost rodičů. Vyšetření se skládá ze dvou částí - anamnestické konzultace a samotného diagnostického vyšetření. Rodiče před vyšetřením vyplňují rozsáhlý anamnestický dotazník. Pokud dítě navštěvuje školku, školu, žádáme o vyplnění dotazníku kvůli tomu, aby naše informace o dítěti byly co nejobsáhlejší a z různých zdrojů.

Anamnestická konzultace
Pohovor s rodiči bez přítomnosti dítěte je nezbytnou součástí diagnostického vyšetření. Anamnestická konzultace by neměla trvat déle než dvě hodiny (u komplikovanějších anamnéz maximálně tři hodiny), s rodiči jsou probírána témata podle vyplněného dotazníku týkající se raného vývoje dítěte, absolvovaných vyšetření a popisu chování v různých situacích. Přítomnost dítěte (včetně jiných dětí) není vzhledem k probíraným tématům a délce trvání konzultace vhodná. U dospělých klientů žádáme, aby se anamnézy zúčastnila osoba, která klienta dlouhodobě zná (rodiče, partnerka, sourozenec, přítel od dětství apod.).  Zápis z anamnézy je předán diagnostikovi před vyšetřením.

Diagnostické vyšetření
Samotné psychodiagnostické (psychiatrické) vyšetření včetně konzultace trvá dvě až tři hodiny. Pro děti bývá obvykle příjemné, probíhá formou rozhovoru, hry a plnění různých úkolů. Po vyšetření následuje konzultace s rodiči. S dospělými probíhá vyšetření formou rozhovoru. Součástí konzultace je shrnutí psychodiagnostických závěrů a z nich vyplývající základní doporučení.

Jak se objednat na diagnostické vyšetření?

Objednávat je možné přes e-mail nebo telefonicky. Do e-mailu napište všechny potřebné údaje (jméno a příjmení zájemce o dg.vyšetření, datum narození, přesnou adresu trvalého bydliště včetně PSČ a kraje, v případě dětí telefonní a e-mailové spojení alespoň na jednoho z rodičů). Do těla e-mailu sdělte stručně důvody, které vás vedou k objednání na vyšetření (např. doporučení ošetřujícího lékaře, znepokojení rodičů, pozitivní screening u pediatra). Přijetí e-mailu a zapsání dítěte či dospělé osoby do pořadníku vám potvrdíme e-mailem v průběhu několika dnů.

V současné době se čekací lhůty na vyšetření pohybují okolo 15 měsíců. Asi 3 až 6 týdnů před termínem vyšetření vám zavoláme a objednáme vás na konkrétní datum. Mezi anamnézou a diagnostickým vyšetřením uplyne obvykle jeden až dva měsíce. Pokud se během čekací doby rozhodnete absolvovat vyšetření na jiném pracovišti nebo z jakéhokoliv důvodu nebudete už vyšetření potřebovat, zavolejte nebo napište, abychom vás z pořadníku vyřadili.

Cena za komplexní diagnostické vyšetření  činí 7.000,- Kč (2.000,- Kč splatná při první návštěvě - anamnestické konzultaci s rodiči/osobou blízkou + 5.000,- Kč splatná při druhé návštěvě – diagnostice klienta).


Objednání diagnostiky

Šárka Skřivánková, odborná asistentka
diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672
Libocká 40, 162 00 Praha 6 - Liboc

PO 9.00–12.00, 13.30–16.00
ÚT  9.00–12.00
ST  9.00–12.00, 13.30–16.00
ČT  9.00–12.00


Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace