Další služby a informace

Pořádáme besedy pro rodiče a pobytové akce pro rodiny s dětmi s PAS.


Besedy pro rodiče
Probíhají cca 1x měsíčně v prostorách střediska NAUTIS, Písecká 1967/5, Praha 3. Jedná se o dvojhodinová setkání na předem zvolené téma. Součástí bývá přednáška, diskuse s účastníky a vzájemné sdílení zkušeností. Besedy vedou pracovníci Střediska včasné intervence, další odborníci NAUTIS nebo externí hosté.

Pobyty pro rodiny

  • Týdenní pobyt pro rodiny se zaměřením na komplexní rozvoj dítěte a vzdělávací aktivity pro rodiče
  • Týdenní pobyt pro rodiny se zaměřením na možnosti využití metody video modelingu
  • Víkendový pobyt pro rodiny se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností u neverbálních dětí

Konání pobytových akcí je závislé na aktuálních grantech, které se na jejich realizaci podaří získat. Aktuální nabídky pobytů jsou zasílány klientům střediska včasné intervence e-mailem.


Kontaktní osoba

Martina Stránská
asistentka střediska, koordinátorka
martina.stranska@nautis.cz, +420 775 241 515

Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

PO 13.00–15.00
ÚT   9.00–12.00
ST   9.00–12.00