Info k úhradám za služby SPC při NAUTIS

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je nestátní školské poradenské zařízení a jím vydaná doporučení pro školy mají stejnou platnost jako doporučení státem zřizovaných školských poradenských zařízení.

(Tedy speciálně pedagogických center či pedagogicko psychologických poraden). Na rozdíl od státních poradenských zařízení však dostávají soukromá poradenská zařízení výrazně nižší dotace na svůj provoz.

Rozdíl mezi náklady na provoz SPC a výší dotací jsme před 1.9.2016 vyrovnávali prostřednictvím plateb za poskytnuté úkony dle platného sazebníku SPC. V souvislosti se změnou školské legislativy jsme od 1.9.2016 v souladu s vyjádřením krajského úřadu dosahovali vyrovnaného rozpočtu vybíráním ročního klientského poplatku. Následné nejasnosti v oprávněnosti vybírání poplatků touto formou vedly k tomu, že jsme od jeho výběru byli nuceni upustit.

SPC tak od ledna 2018 poskytuje všechny standardní služby vedoucí k podpůrným opatřením zdarma. Nadstandardní služby jsou zpoplatněné a sazebník je zveřejněn na naší webové stránce a v tištěné podobě na pracovištích SPC NAUTIS. Pokrýt rozdíl mezi náklady na provoz SPC a nárokovými dotacemi se nyní snažíme jedinou možnou cestou a to prostřednictvím dobrovolných finančních příspěvků individuálních i firemních dárců. Tímto děkujeme všem rodinám využívajících naše služby a ochotných se na poskytovaných službách spolupodílet touto formou. Velmi si jejich podpory vážíme, bez ní by bylo naše SPC nuceno svou činnost ukončit. Úhrada daru však není podmínkou pro poskytnutí služeb SPC.

V případě, že se nám nepodaří získat dostatečné množství finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů SPC, nebude možné provoz tohoto poradenského zařízení pro žáky s PAS dlouhodobě udržet. V současné době se SPC NAUTIS stará o cca 650 klientů a neumíme si představit, kam se rodiče těchto dětí budou obracet v případě, že naše SPC bude nuceno svou činnost ukončit.

Obracíme se proto tímto na všechny, kdo mohou a chtějí finančně podpořit školské poradenské služby pro žáky a studenty s autismem, aby kontaktovali našeho zřizovatele NAUTIS, konkrétně oddělení fundraisingu (Kateřina Szczepaniková, DiS., katerina.szczepanikova@nautis.cz, tel.: 774 723 185) nebo sociální pracovnici SPC Mgr. Petru Slanou (petra.slana@nautis.cz, tel.: 774 723 785). Samozřejmostí je vystavení darovací smlouvy, která dárce opravňuje k uplatnění daňových výhod dle platné legislativy.

Podpořit nás můžete i anonymně prostřednictvím veřejné sbírky. Do zprávy pro příjemce napište SPC. 

Děkujeme za Vaši pomoc.

PaedDr. Věra Čadilová,

ředitelka Speciálně pedagogického centra při Národním ústavu pro autismus

Email: vera.cadilova@nautis.cz

 


Vloženo Od
Tags: autismus spc ceník úhrady

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace