Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Analýza potřebnosti služeb pro Karlovarský kraj

Povinnost zajistit odpovídající sociální služby svým občanům mají ze zákona kraje. Od rozhodnutí Ústavního soudu, který tuto povinnost potvrdil svým rozhodnutím z ledna 2018, vnímáme rostoucí motivaci krajů v hledání řešení.

Kraje začínají intenzivně analyzovat potřeby svých občanů s autismem, aby mohly služby pro tuto cílovou skupinu lépe plánovat. Koncem loňského roku náš ústav dokončil analýzu potřebnosti služeb pro osoby s PAS v Karlovarském kraji, jejímž výstupem je návrh opatření a aktivit, které by měl kraj postupně naplňovat a zajistil tak pro své občany s autismem komplexní systém péče. 

Za standard a základ komplexní péče o lidi s PAS a jejich blízké lze považovat screening PAS v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, na nějž v případě pozitivního výsledku navazuje kvalitní a rychle dostupná diagnostika pedopsychiatra a/nebo klinického psychologa. Komplexní model péče spolu se screeningem a diagnostikou by měla tvořit dostatečná síť kvalifikovaných center zajišťující specializované poradenské a terapeutické služby, nabízející ranou péči, programy včasné intervence, psychosociální podporu, podporu rodičů při výchově a vzdělávání dítěte na rozvoji jeho dovedností i přímou práci s dítětem. Nedílnou součástí systému péče o osoby s PAS v kraji představuje i dostupná síť sociálních služeb – osobní asistence, odlehčovacích služeb, denních a týdenních stacionářů a v neposlední řadě pak služeb řešících otázku bydlení dospělých lidí s PAS – ať už se jedná o provoz malých celoročních pobytových zařízení rodinného typu, či poskytování terénních sociálních služeb jako je podpora samostatného bydlení či sociální rehabilitace. Nelze opomenout potřeby lidí s PAS, kteří sice nepotřebují žádnou sociální službu, ale potřebují „jen levně bydlet“, protože jejich možnosti uspět na trhu práce a vydělat si dost peněz na vlastní bydlení jsou z důvodu jejich handicapu omezené. Ruku v ruce s nárůstem správně diagnostikovaných lidí s PAS, s rostoucím počtem žáků a studentů, kteří se vyučili, dosáhli středoškolského či vysokoškolského vzdělání, je třeba v kraji počítat i s rostoucím zájmem klientů o služby podporovaného zaměstnávání a s dostatečnou nabídkou služeb pracovních asistentů a konzultantů. Navrhovaný systém komplexní péče zahrnuje i dostatečně širokou nabídku vhodných zájmových a volnočasových aktivit.

Do výzkumu se v rámci analýzy zapojila řadu místních odborníků, poskytovatelů sociálních služeb, rodičů. Cenné informace poskytli samotní lidé s autismem. Proběhlo několik setkání u kulatého stolu, uskutečnila se řada rozhovorů a dotazníkových šetření, pod záštitou Karlovarského kraje se konala závěrečná konference tohoto projektu spojená s diskuzí.

Celou zprávu naleznete níže. Doufáme, že tento dokument poslouží jako východisko pro všechny, kdo mají možnosti a zájem v oblasti péče o osoby s PAS něco změnit a aktivně se podílet na dopracování a realizaci opatření, která jsou v něm uvedena.

Děkujeme všem zúčastněným – rodičům, lidem s autismem, expertům, kolegům z Krajského úřadu Karlovarského kraje - za čas, aktivní spolupráci, cenné informace a zejména za důvěru.

Za Národní ústav pro autismus,

Magdalena Thorová, vedoucí výzkumného týmu NAUTIS

Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s PAS v Karlovarském kraji ke stažení zde.   

 

 Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace