Volná místa

Práce u lidí s autismem má smysl. Přesvědčte se sami.

Máte zájem s námi spolupracovat a zajímáte se o některou z následujících pracovních pozic? Chcete svou pracovní kariéru u dětí s autismem začít jako asistent pedagoga? Aktuálně nabízíme my nebo spolupracující organizace tato volná místa: 

 

Účetní 

Od listopadu 2018 do NAUTIS hledáme člověka, který nám pomůže s účetnictvím. Přidáte se k nám?

O čem tato pracovní pozice je?

 • Agenda vedení účetnictví několika menších společností (ústav, s.r.o., školská právnická osoba)
 • Příprava roční účetní závěrky, finančních výkazů
 • Účtování cestovních příkazů, kurzových rozdílů, položek časového rozlišení
 • Účtování, kalkulace daní (DPH, daň z příjmu, silniční, z nemovitostí)
 • Inventarizace a kontrola účtů
 • Prohlubování získaných znalostí v daném oboru
 • Spolupráce s ostatními účetními

Co nabízíme?

 • Práci na zkrácený úvazek
 • Flexibilní pracovní dobu s možností home-office
 • Místo výkonu práce Praha 8
 • 5 týdnů dovolené
 • Možnost prohlubování znalostí pravidelnými školením
 • Mobilní telefon, notebook

Co bychom rádi, aby splňoval zájemce?

 • SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 • praktickou znalost českých účetních standardů, orientaci v daňové problematice
 • praxi v účtování min. 1 rok
 • znalost MS Office, především Excel
 • znalost ekonomického systému Pohoda výhodou
 • znalost účetnictví pro NNO výhodou

Termín předpokládaného nástupu: 1. 11. 2018 nebo dle dohody

K přihlášce uchazeč připojí: profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti) a motivační dopis

Přihlášky s požadovanými doklady prosím pošlete na eva.petrikova@nautis.cz do 15. 10. 2018

Do předmětu emailu napište "VŘ - účetní". Podrobnější informace Vám poskytne Ing. Eva Petříková, finanční manažer, tel.: 775 946 370, e-mail: eva.petrikova@nautis.cz.


Učitelka v mateřské škole pro předškolní děti, převážně s poruchou autistického spektra

Do Mateřské školy při NAUTIS hledáme učitelku pro děti s poruchou autistického spektra (PAS). Je to práce právě pro Vás?

Čtěte dál:

O čem tato pracovní pozice je?

 • chuť pracovat s dětmi s PAS od 3 let do 7 let
 • práce v malém kolektivu, počet dětí ve třídě (nejvýše 8)
 • zajišťování komplexní výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí
 • využívání specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních (evaluačních) metod
 • vytváření podmínek pro cílevědomý osobnostní rozvoj dětí, předpoklady pro další vzdělávání
 • provádění osobní přípravy na VVP, přípravy pomůcek a materiálů
 • vedení předepsané pedagogické dokumentace (třídní kniha, docházka)
 • řízení dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školního vzdělávacího programu (ŠVP).
 • soustavné pozorování vývoje dítěte, jeho vědomostí, dovedností a návyků a potřeb (lze písemně zpracovávat)
 • spolupracování s rodiči dětí, informování o vývoji dítěte
 • podílení se na vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotní, sociální apod.) a pro děti s OŠD
 • podávání návrhů na vyšetření v PPP a SPC
 • věnování dostatku individuální péče všem dětem
 • co nabízíme?
 • různorodou práci s dětmi s PAS a jejich rodiči
 • práci na hlavní pracovní poměr
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace
 • další vzdělávání a odborné supervize
 • zázemí největšího poskytovatele služeb pro osoby s PAS

Co bychom rádi, aby splňoval zájemce?

 • VŠ magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika
 • SŠ se zaměřením na předškolní pedagogiku a praxe v mateřské škole VÝHODOU
 • vhodné i pro absolventy VŠ, praxe: souvislá pracovní zkušenost s přímou prací s výchovou a vzděláváním dětí s autismem výhodou
 • znalost problematiky PAS a metod používaných při práci s dětmi s PAS
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat

Výše nabízeného úvazku: práce na hlavní pracovní poměr
Termín předpokládaného nástupu: od 1.11. nebo dle dohody
Místo pracoviště: Praha – Libeň

Do přihlášky, prosím, uveďte:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontakt

K přihlášce, prosím, připojte:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
 • motivační dopis

Na Vaše případné dotazy ráda odpoví Mgr. Dita Derková, ředitelka Mateřské školy při Nautis
na tel. 774 757 820 či e-mailu: dita.derkova@nautis.cz


Asistent/ka pedagoga v mateřské škole pro předškolní děti, převážně s poruchou autistického spektra

Do Mateřské školy při NAUTIS hledáme asistentku pro děti s poruchou autistického spektra (PAS).

Je to práce právě pro Vás? Čtěte dál:

O čem tato pracovní pozice je?

 • chuť pracovat s dětmi s PAS od 3 let do 7 let
 • práce v malém kolektivu, počet dětí ve třídě (nejvýše 8)
 • spolupracovat s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhat při komunikaci mezi učiteli a dětmi a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí
 • individuální i skupinová práce s dětmi podle TVP a IVP
 • s ostatními pracovníky tvořit ŠVP
 • s ostatními pedagogickými pracovníky tvořit TVP
 • s ostatními pedagogickými pracovníky připravovat pomůcky, pečovat o interiér (nástěnky, vybavení…) a podávat návrhy na zlepšení

Co nabízíme?

 • různorodou práci s dětmi s PAS a jejich rodiči,
 • práci na hlavní pracovní poměr
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace
 • další vzdělávání a odborné supervize
 • zázemí největšího poskytovatele služeb pro osoby s PAS

Co bychom rádi, aby splňoval zájemce?

 • SŠ vzdělání se zaměřením na pedagogiku, nebo akreditovaný kurz na asistenta pedagoga
 • znalost problematiky PAS a metod používaných při práci s dětmi s PAS
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat

Výše nabízeného úvazku: práce na hlavní pracovní poměr
Termín předpokládaného nástupu: od 2. 1. 2019
Místo pracoviště: Praha – Libeň

Do přihlášky, prosím, uveďte:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontakt

K přihlášce, prosím, připojte:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti),
 • motivační dopis,

Na Vaše případné dotazy ráda odpoví Mgr. Dita Derková, ředitelka Mateřské školy při Nautis
na tel. 774 757 820 či e-mailu: dita.derkova@nautis.cz


Logoped pro předškolní děti s autismem

Do Včasné intervence NAUTIS hledáme logopeda pro předškolní děti s poruchou autistického spektra (PAS). Je to práce právě pro Vás? Čtěte dál ...

O čem tato pracovní pozice je?

V rámci programu pro rozvoj komunikace a řeči u dětí s PAS bude Vaší náplní:

 • speciálně pedagogické vyšetření dítěte se zaměřením na potíže v komunikaci (zhodnocení schopností a dovedností dítěte, u něhož je diagnostikována porucha autistického spektra),
 • sestavování individuálního plánu rozvoje komunikačních dovedností,
 • přímá individuální práce s dětmi s PAS se zaměřením na rozvoj komunikace a řeči,
 • konzultace s rodiči.

Co nabízíme?

 • Různorodou práci s dětmi s PAS a jejich rodiči,
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace,
 • další vzdělávání a odborné supervize,
 • pružnou pracovní dobu,
 • zaměstnanecké výhody (notebook, mobilní telefon, home office, 5 týdnů dovolené),
 • zázemí největšího poskytovatele služeb pro osoby s PAS.

Co bychom rádi, aby splňoval zájemce?

 • VŠ magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie,
 • atestace z klinické logopedie výhodou,
 • praxe v oboru min. 3 roky (praxí se rozumí souvislá pracovní zkušenost s přímou prací s výchovou a vzděláváním dětí s autismem),
 • znalost problematiky PAS a metod používaných při práci s dětmi s PAS,
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat,
 • absolutorium akreditovaného kurzu specializovaného na výchovu a vzdělávání dětí s autismem výhodou,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet).

Výše nabízeného úvazku: zkrácený úvazek dle dohody (0,1 - 0,5)
Termín předpokládaného nástupu: ihned nebo dle dohody
Místo pracoviště: Praha - Vinohrady

Do přihlášky prosím uveďte:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontakt

K přihlášce prosím připojte:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti),
 • motivační dopis,
 • kazuistiku dítěte s PAS, se kterým jste pracoval(a).

Na Vaše případné dotazy rád odpoví Bc. Jan Kouřil, ředitel Střediska včasné intervence
na tel. 604 371 929
či e-mailu: jan.kouril@nautis.cz


Osobní asistent do pobytové odlehčovací služby

Máš rád výzvy?

Chceš se podívat na svět z odlišného úhlu?

Máš své zájmy a chceš je sdílet s ostatními?

Hledáš smysluplnou činnost?

Chceš nahlédnout do světa lidí s autismem?

Přidej se k nám! V Respitním centru Národního ústavu pro autismus, z.ú. hledáme nového kolegu nebo kolegyni:

Charakteristika vykonávané práce:

 • komunikace s lidmi s autismem (dětmi i dospělými), příprava a organizace pro ně smysluplných volnočasových aktivit
 • příprava a podávání stravy, podpora v oblasti sebeobsluhy a kontaktu s okolím
 • pomoc lidem s autismem při porozumění světu kolem nich (a jejich okolí jim), předcházení konfliktům a provázení zátěžovými situacemi

Požadujeme:

 • dobrá fyzická kondice, psychická stabilita a odolnost proti stresu, řidičský průkaz sk. B
 • motivace pro práci s lidmi s autismem
 • trestní bezúhonnost, věk min. 18 let

Nabízíme:

 • kromě finančního ohodnocení (120,- Kč /hod.) možnost vzdělávání a získání praxe v oboru
 • možnost profesního i osobního růstu pod supervizním vedením
 • práci v malém, příjemném a akčním kolektivu
 • místo výkonu práce: Praha 8

Termín nástupu a výše úvazku dle dohody (možnost DPP, DPČ i HPP)

Zájemci prosím kontaktujte Šárku Henychovou: 774 723 197, sarka.henychova@nautis.cz.


Hledáme Parťáky lidí s autismem aneb Co obnáší práce osobního asistenta u lidí s autismem?

Nebaví vás sedět v kanceláři? Chcete pracovní dobu trávit v přírodě, věnovat se svým koníčkům, sdílet své zájmy s lidmi, kteří o to stojí? Být světu prospěšní a brát za to mzdu? Řekněte, není vám už dost let na to, abyste trochu zpomalili a užili si světa?

Zkuste práci osobního asistenta v zařízení, které vám všechno toto umožní. Zapojte se do týmu našich pracovníků v sociálních službách, kteří nechtějí den trávit v kanceláři mezi papíry či v pokladně supermarketu, lidí, kteří mají zajímavé koníčky, které se nebojí naučit své klienty a spolu s nimi je sdílet. Máme v týmu horolezce, rybáře, cyklistu, kutila i nadšeného turistu. 

V NAUTIS vám umožníme skloubit své koníčky i potřeby s pracovními povinnostmi. U nás čas běží jinak, cílem naší práce je užít si den, udělat jej hezký sobě i svým klientům. Pro někoho to znamená strávit celý den na rybách a meditovat na břehu řeky, pro jiného se pořádně „zničit“ pěším pochodem. Jiný je rád, že víkend v práci může spojit s návštěvou hradu či vyrazit na cyklistický výlet. Naši asistenti vítají pestrý pracovní program, který si mohou řídit sami tak, aby bavil je i jejich klienty a naši klienti si díky tomu užívají docela obyčejný život. A o to nám jde.

Pojďte spolu s námi do toho, staňte se členem našeho týmu!

Těšíme se na Vás, potřebujeme Vás! Za tým osobních asistentů Domova Libčice nad Vltavou

Kateřina Šulcová, tel.: 728 485 298, katerina.sulcova@nautis.cz

Možná máte ještě nějaké obavy zkusit to s námi. Pojďme si společně odpovědět na nejčastější dotazy ohledně práce u lidí s autismem. Pokračujte zde.


Osobní asistent pro dospělé osoby s PAS
v Domově se zvláštním režimem

Národní ústav pro autismus, z.ú. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: osobní asistent pro dospělé osoby s autismem v Domově v Libčicích nad Vltavou nebo v Domově na Praze 8 - Bohnicích

Charakteristika vykonávané práce:

 • osobní asistence u osob s autismem
 • příprava a organizace volnočasových aktivit
 • příprava stravy
 • pomoc v oblasti sebeobsluhy a kontaktu s okolím
 • doprovod do chráněných dílen, zájmových aktivit, k lékaři, na výlety aj.

Požadujeme:

 • min. středoškolské vzdělání (i bez maturity)
 • řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
 • dobrá fyzická kondice
 • porozumění etickým principům profese
 • zkušenost práce s osobami s autismem a znalost problematiky výhodou
 • odpovědnost, samostatnost, flexibilita, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat

 

 • Nástupní plat: 22 000 Kč (po zkušební době 24 000 Kč)
 • Směnný provoz
 • Pracovní úvazek na HPP na dobu určitou nebo DPP/DPČ v rozsahu částečného úvazku – výše úvazku dle dohody
 • Termín předpokládaného nástupu: na pracoviště v Libčicích ihned, na pracovniště na Praze 8 v září 2018
 • Místo výkonu práce – Libčice nad Vltavou nebo Praha 8 - Bohnice (okr. Praha – západ, 24 km od Prahy, dobré vlakové spojení)

Životopis ve struktuře 

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
 • jméno, příjmení, titul, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a podpis, kontaktní spojení

a motivační dopis prosím zašlete na emailovou adresu katerina.sulcova@nautis.cz.

Popř. zašlete poštou na adresu: Kateřina Šulcová, Národní ústav pro autismus, z.ú., Chýnovská 563, 252 66 Libčice nad Vltavou. Obálku označte slovy „VŘ – osobní asistent - neotvírat“

S dotazy se prosím obracejte na Mgr. Kateřinu Šulcovou na tel. 728 485 298.


Hledáme zájemce o práci osobního asistenta u dětí i dospělých s poruchou autistického spektra. 

Charakteristika vykonávané práce:

 • doprovody
 • trávení volného času
 • podpora samostatnosti

Požadujeme:

 • motivaci pro práci s lidmi s poruchou autistického spektra
 • kapacitu věnovat se osobní asistenci minimálně 2x týdně odpoledne
 • spolehlivost, dochvilnost
 • trestní bezúhonnost
 • dobré komunikační dovednosti
 • věk min. 18 let
 • chuť vzdělávat se v oboru
 • vzdělání středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
  (pozice je vhodná pro absolventy, studenty, seniory i maminky na rodičovské)

Nabízíme:

 • smysluplnou a užitečnou práci
 • možnost podívat se na svět originálním způsobem
 • vedení a podporu zkušených pracovníků
 • důkladné proškolení
 • možnost uplatnit vlastní iniciativu, podílet se na plánování služby s klientem
 • zapojení do zvyšování kvality poskytovaných služeb
 • potvrzení o praxi, reference
 • supervizi
 • práci na DPP
 • mzdu 120 Kč/hod.

O čem práce osobního asistenta je, zjistíte ZDE.

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Své životopisy a motivační dopisy nebo případné dotazy prosím zasílejte vedoucímu osobní asistence Mgr. Janu Šlosárkovi na e-mail jan.slosarek@nautis.cz.


Maminka z Prahy-západ hledá pro svou 15 letou dceru s PAS a mentálním postižením pomoc s hlídáním.

Chcete se dozvědět více? Koukněte SEM.


Osobní asistence pro Dádu

Jmenuji se Dáda,v prosinci mi bude 6 a mám Aspergerův syndrom. S maminkou hledáme hodnou a trpělivou osobu, která by mě vyzvedávala  v 16:00 ze školky U Zásobní zahrady P3 a doprovázela mě domů na Orionku (Korunní, Praha 3), kde by mi dělala společnost do 18:00, nejlépe od pondělí do pátku. Klidně se ozvěte, i když můžete jen pár dní v týdnu. Nabízíme 200 CZK/hodina.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na petra.belkebir@gmail.com.


Psycholog/klinický psycholog v oblasti dětské klinické a vývojové psychologie

Středisko odborného poradenství a psychodiagnostiky Národního ústavu pro autismus, z.ú., které se zaměřuje na práci s osobami s autismem, přijme do týmu nově vznikajícího zdravotnického zařízení psychologa/ klinického psychologa pro psychodiagnostickou činnost a poradenství v oblasti dětské klinické a vývojové psychologie.

Nabízíme:

 • práci na částečný nebo plný úvazek v zavedené organizaci, možnost spolupráce na živnostenský list,
 • spolupráci při nastavování rámce klinického pracoviště,
 • pestrou, kreativní a smysluplnou práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami,
 • pravidelné intervize,
 • zázemí pracovny klinického psychologa,
 • vstřícný a dynamický kolektiv psychologů, psychiatrů a sociálních pracovníků,
 • možnost dalšího vzdělávání a účasti na konferencích (aktivní i pasivní),
 • psychodiagnostickou i psychoterapeutickou práci,
 • pružnou pracovní dobu,
 • možnost věnovat se přednáškové činnosti pod Vzdělávacím střediskem NAUTIS (možnost přivýdělku),
 • zaměstnanecké výhody (notebook, mobilní telefon, supervize).

Požadujeme:

 • VŠ jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie výhodou,
 • praxe v oboru dětské psychologie podmínkou,
 • znalost problematiky poruch autistického spektra podmínkou,
 • znalost metod používaných při práci s dětmi s poruchou autistického spektra výhodou,
 • odpovědnost, samostatnost, ochota dále se vzdělávat,
 • organizační a komunikační dovednosti,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook) podmínkou.

Další informace:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, rozsah práce dohodou,
 • termín předpokládaného nástupu koncem roku 2018 nebo dle dohody.

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontakt

K přihlášce uchazeč připojí:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
 • motivační dopis

Přihlášky do otevřeného výběrového řízení, případně jakékoli dotazy prosím posílejte na emailovou adresu pavla.hradecka@nautis.cz.

Do předmětu emailu prosím napište "VŘ – psycholog".


Asistenti pedagoga ve školách

 • Hledám osobního asistenta(-tku) pro syna (4,5 let) do soukromé školky v Praze 8 - Ďáblicích. Syn má poruchu autistického spektra, nemluví, ale rozumí, dorozumívá se pomocí kartiček, případně ukáže. Ve školce je zvyklý, líbí se mu tam. Je veselý, rád skotačí a mazlí se. Asistence by probíhala každý den od 8 do 13 hodin, časem a po domluvě až do 15 hodin. Plat dohodou. Nástup ihned. Prosím o zkušenost s dětmi, případně s autismem. Kontakt: niki.c@atlas.cz, Nikoleta Storožuk

 • Paní Matoušková hledá pro svého syna, který má diagnostikován Aspergerův syndrom, asistenta (asistentku) pedagoga. Aktuálně navštěvuje 5. ročník ZŠ v Praze 4 - Modřany. Jedná se o práci na poloviční úvazek, nástup ihned. Vzdělání pedagogického směru nebo absolvent studia pro asistenty pedagoga není při nástupu nutný, možno kurz AP dodělat v průběhu školního roku. Plat dle tabulek platných pro asistenty pedagoga. V případě zájmu paní Matouškovou kontaktujte na drahumatouskova@seznam.cz.

 • Hledáme asistenta pedagoga pro chlapce ze 7. ročníku s Aspergerovým syndromem na úvazek 0,75. Základní škola Komenského náměstí 91 Mladá Boleslav 293 01. Nástup od 1.11.2018. Informace email: zabranska@2zsmb.cz

 • MŠ Mezi Školami, 2323/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5, hledá na plný úvazek asistenta pedagoga. Nástup ihned. Požadavky na vzdělání dle platné legislativy. Kontakt na ředitelku školy Mgr. Pavlu Benešovou DiS. et DiS. Tel./fax: 251 615 496; e-mail: mskolami2323@quick.cz.

 • Nově otevřená MŠ na Praze 14 v Hostavicích přijme asistenta pedagoga pro 4,5 letého chlapečka s PAS. Školka s příjemným kolektivem se nachází v krásném prostředí. Nabízí zajímavé pracovní možnosti i finanční odměnu. Požadují čisté, laskavé srdce a mnoho trpělivosti. Kurz AP je možné si dodělat po nástupu (není ho nutné dokládat předem). Zkušenosti s dětmi s autismem jsou vítané. Prosím volejte na 725 718 843. Ve školce už se na Vás těší!

 • MŠ Stříbrná Skalice přijme od 20. 8. 2018 asistenta pedagoga pro chlapce s poruchou autistického spektra. Podmínkou je ukončené SŠ vzdělání s maturitou, velmi dobrý vztah k dětem, trpělivost a čistý rejstřík trestů. Výhodou je odpovídající kvalifikace. Plat dle platných tabulek pro státní zaměstnance. Místo konání práce: Mateřská škola Stříbrná Skalice,                  Sázavská 323, Stříbrná Skalice, 281 67. Svůj profesní životopis prosím zašlete na e-mail: reditelna@msskalice.cz. Bližší informace poskytne ředitelka MŠ Zdena Smolíková na tel. 733 738 192. 

 • ZŠ speciální a Praktická škola, Rooseveltova 8, Praha 6 přijme od 1. 9. 2018 speciálního pedagoga na plný úvazek pro pracoviště Praktická škola – Lyceum, Pod Marjánkou 2, Praha 6, Břevnov. Požadavky: ukončené studium VŠ - obor speciální pedagogika. Kontakt: lyceum@skolaroos.cz; Mgr. Radmila Bémová, tel.: 603578345. www.skolaroos.cz

 • ZŠ Jinočany (ul. Pražská 54, Praha-západ) hledá asistenta pedagoga na plný úvazek pro chlapce s autismem, který bude nastupovat do 2. třídy. Nástup od září 2018. Zájemci prosím kontaktujte paní ředitelku Mgr. Ivu Šreplovou, tel.: 775 582820, e-mail: sreplova@skolajinocany.cz.

 • Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 od 1. září 2018 hledá pro žáka s Aspergerovým syndromem asistenta pedagoga na plný úvazek. Kontakt: studijni@oa-kubelikova.cz, tel. 725 834 356.

 • Hledám asistenta (resp. asistentku) pedagoga pro svého syna Martina, který má diagnostikován atypický autismus. Od září 2018 nastupuje na Střední průmyslovou školu dopravní v Plzeňské ulici na Praze 5. ZŠ stávající asistentku neuvolní, proto pro syna od září 2018 hledám nového asistenta (asistentku) pedagoga. V případě zájmu mne prosím kontaktujte:
  Miloš Mrázek, e-mail: mrazek.milos@email.cz

 • Od února 2019 (na 2. pololetí) hledám asistenta pedagoga pro syna Jaroslava Kloubce. Syn má Aspergerův syndrom a ADHD. 8. třída ZŠ individuální studium při ZŠ Truhlářská, Praha 1 (kolektiv nezvládá). Výuka probíhá na Praze 3. Syn má anglický jazyk, z němčiny je osvobozen. Asistent je doporučen speciálně pedagogickým centrem NAUTIS  v rozsahu 30 hodin týdně. V případě zájmu mne prosím kontaktujte - Jaroslava Kloubcová, +420 777 232 557 nebo j.kloubcova@seznam.cz.

 • Paní Mgr. Martina Tichá, DiS. hledá práci na pozici asistenta pedagoga v Brně na zkrácený úvazek (10:00 - 15:00). Zkušenosti s PAS, Aspergerův syndrom a ADHD. Rok abs. 2006. Zájemci prosím využijte kontakt: tel.: 732 866 996 nebo e-mail martina.ticha@email.cz.

Přejete si zveřejnit svůj inzerát? Kontaktujte nás.
 

Mgr. Linda Skarlandtová

koordinátorka PR a osvěty
linda.skarlandtova@nautis.cz, +420 774 681 727