Veřejné zakázky

Na tomto místě jsou zveřejňovány informace k veřejným zakázkám zadávaným Národním ústavem pro autismus, z.ú.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú."

Na základě obdržených nabídek byla vybrána nabídka dodavatele Domanský, s.r.o. se sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9.
Další informace naleznete ve Věstníku veřejných zakázek ZDE.

V Praze 30.6.2018


Ing. Magdalena Thorová, ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú."

Nabídky podávejte poštou nebo osobně na adresu:
Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 do 18. 6. 2018 včetně (v případně osobního podání do 13.00).

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky, zadávacích a dalších podmínkách a technických specifikacích dodávaných automobilů naleznete v dokumentech níže.

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část 1
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Nákres, vlastnosti a parametry bezpečnostní přepážky pro pětimístné osobní automobily
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace - Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část 2
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace - Nákres, vlastnosti a parametry bezpečnostní přepážky pro devítimístný osobní automobil
Příloha č. 5 Zadávací dokumentace - Návrh kupní smlouvy pro část 1
Příloha č. 6 Zadávací dokumentace - Návrh kupní smlouvy pro část 2
Příloha č. 7 Zadávací dokumentace veřejné zakázky část 1
Příloha č. 8 Zadávací dokumentace veřejné zakázky část 2
Příloha č. 9 Krycí list nabídky pro část 1
Příloha č. 10 Krycí list nabídky pro část 2

V Praze dne 31.5.2018