Veřejné zakázky

Na tomto místě jsou zveřejňovány informace k veřejným zakázkám zadávaným Národním ústavem pro autismus, z.ú.

Na základě obdržených nabídek byla vybrána nabídka dodavatele Domanský, s.r.o.

Se sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9. Další informace naleznete ve Věstníku veřejných zakázek ZDE.

V Praze dne 9. 10. 2018


Ing. Magdalena Thorová, ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú."

Nabídky podávejte poštou nebo osobně na adresu:
Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 do 9. 9. 2018 včetně.

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky, zadávacích a dalších podmínkách a technických specifikacích dodávaných automobilů naleznete v dokumentech níže.

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část 1 veřejné zakázky  - „Dodávka 3 osobních automobilů pětimístných s úpravou"

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Nákres, vlastnosti a parametry bezpečnostní přepážky pro pětimístné osobní automobily

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část 2 veřejné zakázky „Dodávka 1 osobního automobilu devítimístného s úpravou"

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace Nákres, vlastnosti a parametry bezpečnostní přepážky pro devítimístný osobní automobil

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy pro část 1 veřejné zakázky

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy pro část 2 veřejné zakázky

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú. opr“

Příloha č. 8 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.opr“

Příloha č. 9 Krycí list nabídky pro část „1“ veřejné zakázky – „Dodávka 3 osobních automobilů pětimístných s úpravou"
Příloha č. 10 Krycí list nabídky pro část „2“ veřejné zakázky – „Dodávka 1 osobního automobilu devítimístného s úpravou"

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka automobilů pro Národní ústav pro autismus, z.ú.

V Praze dne 30. 8. 2018


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú."

Po posouzení obdržených nabídek bylo výběrové řízení zrušeno a v nejbližší době bude vypsáno nové. Další informace o zrušení výběrového řízení naleznete v dokumentu Oznámení o zrušení zadávacího řízení ke stažení ZDE.

V Praze dne 22. 8. 2018


Ing. Magdalena Thorová, ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú."

Nabídky podávejte poštou nebo osobně na adresu:
Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 do 18. 6. 2018 včetně (v případně osobního podání do 13.00).

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky, zadávacích a dalších podmínkách a technických specifikacích dodávaných automobilů naleznete v dokumentech níže.

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část 1
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Nákres, vlastnosti a parametry bezpečnostní přepážky pro pětimístné osobní automobily
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace - Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část 2
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace - Nákres, vlastnosti a parametry bezpečnostní přepážky pro devítimístný osobní automobil
Příloha č. 5 Zadávací dokumentace - Návrh kupní smlouvy pro část 1
Příloha č. 6 Zadávací dokumentace - Návrh kupní smlouvy pro část 2
Příloha č. 7 Zadávací dokumentace veřejné zakázky část 1
Příloha č. 8 Zadávací dokumentace veřejné zakázky část 2
Příloha č. 9 Krycí list nabídky pro část 1
Příloha č. 10 Krycí list nabídky pro část 2

V Praze dne 31.5.2018

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace