Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Středisko osobní asistence & chráněného bydlení

Na koho se můžete spolehnout

Mgr. Jan Šlosárek, ředitel střediska

Ve své práci se věnuji řízení několika sociálních služeb, které hledají cesty, jak dobře podpořit lidi s poruchou autistického spektra v běžném životě. Jsem vedoucí Střediska osobní asistence a chráněného bydlení NAUTIS. Pro zájemce o tyto služby jsem kontaktní osobou, zodpovídám za metodiku služeb a vytváření vhodných podmínek pro pracovníky - aby mohli své klienty dobře a profesionálně podporovat. Vystudoval jsem obor Supervize a řízení sociálních a zdravotnických organizací na FHS UK. S lidmi s autismem nebo mentálním znevýhodněním pracuji od roku 1995. Práce mě většinou baví a zajímá.

Email: jan.slosarek@nautis.cz


Kristýna Drhová, koordinátorka

V NAUTIS pracuji jako koordinátorka osobní asistence od začátku roku 2018. Vedu tým skvělých osobních asistentů, kteří dělají do jednoho svou práci naplno. Pro klienty jsem klíčovou pracovnicí - mám na starost skupinu především dospělých klientů a mé zakázky se často týkají podpory ve volném čase a osamostatňování. Na své práci mám hlavně ráda to, že není stereotypní, je velmi různorodá a často se zakládá na komunikaci. V létě jezdím na tábory NAUTIS, kde je úžasně prospěšné si alespoň na týden vyzkoušet práci rodičů a pečujících osob. Volný čas ráda trávím se zvířaty, přírodou, rostlinami, knihami a někdy také s vařením. 

Email: kristyna.drhova@nautis.cz


Bc. Marek Demeter, koordinátor

Dlouhodobě jsem pracoval v přímé péči v týdenním stacionáři pro lidi s poruchou autistického spektra, kde jsem získal mnoho zkušeností. V NAUTIS pracuji jako koordinátor osobní asistence. Zaměřuji se na klienty, u kterých je jejich chování zajímavou výzvou. Jsou ve věku 9 – 26 let.  Společnými silami se snažíme přijít na cestu, která především vyhovuje klientovi a rodině.
Baví mě různorodost práce a poznávání nových klientů, rodin a asistentů, které podporuji a sleduji jejich vývoj v osobní asistenci. Pokrok a přátelství je pro mě největší odměnou a mám z nich velkou radost. Je skvělé, když se mohu zapojit i do jiných služeb. Například  přímá péče v respitní službě či tábor, kde mám možnost poznat další škálu klientů, se kterými se učím komunikovat a podporuji je v těžkých situacích, které mohou nastat. Dále personálně zajišťuji a deleguji projekt PAS-AKTIV, ve kterém dostávají podporu pečující osoby. Cením si nových zkušeností a zážitků, které mi NAUTIS umožňuje.

Email: marek.demeter@nautis.cz


Mgr. Veronika Langerová, koordinátorka

Ještě před dvěma roky bych neřekla, že budu pracovat jako koordinátorka osobní asistence. Celý život jsem se věnovala právu, politice a viděla jsem se ve veřejné instituci věnujících se obraně lidských práv. Jelikož jsem se vždy věnovala dobrovolnictví a chtěla jsem v něm pokračovat, tak jsem úplnou náhodou objevila Národní ústav pro autismus. A změnil se mi celý život. Přehodnotila jsem své životní hodnoty a začala jsem studovat dálkově speciální pedagogiku a chtěla bych se v budoucím profesním životě věnovat diagnostice a poradenství. Na této pozici vidím jako velkou výhodu její různorodost. Každý den je úplně jiný. Sbírám tu vědomosti od zkušených kolegů a neustále se učím. Zároveň oceňuji velice rodinné prostředí, ve kterém se ocitám poprvé v životě. Práci v tomto oboru vnímám jako celoživotní nekončící cestu, kdy se při každé nové situaci v kontaktu s klienty učím dívat na věci jiným způsobem. Mí klienti jsou především děti do 7 let. Pomocí týmu zkušených asistentů se snažíme rodinám v těchto náročných životních podmínkách život ulehčit a zároveň klienty skrz každodenní činnosti rozvíjet.

Email: veronika.langerova@nautis.cz


Mgr. Julie Vosáhlová, koordinátorka

Autismus se dostal do mého srdce již v roce 2011. Na letním pobytu jsem poprvé v životě pocítila ryzí upřímnost a autentičnost projevu člověka s poruchou autistického spektra. Přijala jsem výzvu a během několika let spolupráce jsem zažila mnoho nezapomenutelného, krásného i náročného. Musím se přiznat, docela mě to poznamenalo. Své zkušenosti nyní nabízím v Hradci Králové. Snažím se tam propojit svět klientů a asistentů z pozice koordinátorky osobní asistence. Také vedu odlehčovací pobyty pro klienty z celé republiky a vypomáhám v respitním centru v Praze. Baví mě jiný pohled na svět. Baví mě přemýšlet o přístupech k našim klientům. Baví mě hledat příčiny chování náročného na péči. Baví mě filosofovat o tom, kdo a co je normální. A také mě baví hledat „společnou řeč“ u klientů nepoužívajících verbální komunikaci. Jsem milovnicí dobré kávy, čokolády, přírody, hudby a kvalitní sociální služby.

Email: julie.vosahlova@nautis.cz


Nela Golombová, koordinátorka

Email: nela.golombova@nautis.cz


Mgr. Tereza Portešová, koordinátorka

V NAUTIS jsem pracovala nejdříve tři roky jako osobní asistentka. Během té doby jsem se setkala s pestrou škálou klientů s PAS. Od předškolních dětí po dospělé. Od osob náročnějších na péči, jejichž chování představuje výzvu, po ty, jež nevyžadují podporu v tak velkém rozsahu. Jednou za měsíc jsem navíc jezdila na respitní víkendy, kde jsem mimo jiné měla příležitost vidět, jak spolu mohou koexistovat klienti s výrazně odlišnými potřebami. Na pozici koordinátorky osobní asistence pracuji od února 2020. Mám na starosti zejména dospívající klienty vyžadující vysokou míru podpory. Prostřednictvím týmu osobních asistentů jim zajišťuji péči zahrnující především doprovody, společné trávení volného času, zvládání náročných situací, dopomoc se sebeobsluhou, hygienou, stravováním atd. Vyhovuje mi pestrost pracovní náplně - kombinace organizační práce a přímé péče. Tato pozice mě učí trpělivosti, důslednosti a pokoře a poskytuje mi jiný a často velmi jedinečný pohled na svět. 

Email: tereza.portesova@nautis.cz


 

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace