Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

SPC

Hledáme právě Vás?

Speciální pedagog  / poradenský pracovník pro školské poradenské pracoviště v Praze

Ředitelka Speciálně pedagogického centra PaedDr. Věra Čadilová vyhlašuje dne 11. 1. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: speciální pedagog  / poradenský pracovník pro školské poradenské pracoviště.

Charakteristika vykonávané práce:

Komplexní speciálně pedagogická diagnostika PAS.

Práce s klienty se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných mateřských, základních a středních školách, i ve školách zřízených dle §16  odst.9.. Individuální edukativně terapeutická činnost u dětí. Komplexní případová práce –  kontakty s rodiči, učiteli, případně dalšími zúčastněnými, sledování dítěte při práci ve škole. Aplikace terapií v oblasti PAS ve skupině i v individuálních činnostech v rámci SPC a terénu. Činnosti v oblastech stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a poskytování specializované péče klientům. Spolupráce se školami, školskými zařízeními a dalšími organizacemi (diagnostická a terapeutická činnost, konzultačně metodická spolupráce, supervize, prevence). Přednášková činnost. Poradenství zaměřené na profesionální orientaci žáků s problematikou poruch autistického spektra škol a pro žáky s neukončeným vzděláním. Vedení dokumentace.

Nabízíme:

Různorodou práci s dětmi s PAS a jejich pedagogy a rodiči, možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace, další vzdělávání, pružnou pracovní dobu, zaměstnanecké výhody (notebook, mobilní telefon, home office).

Požadavky:

Ukončené magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika, výhodou je praxe v oboru (praxí se rozumí souvislá pracovní zkušenost s přímou prací s výchovou a vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ideálně autismem, tedy například jako pedagog ve speciální mateřské, základní škole či třídě, kde byly vzdělávány děti se SVP, pracovníci - speciální pedagogové školských nebo školních poradenských zařízení), znalost problematiky poruch autistického spektra a metod používaných při práci s dětmi s poruchou autistického spektra výhodou, znalost legislativy v oblasti školství (školský zákon a prováděcí vyhlášky), odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat, organizační a komunikační dovednosti, absolutorium akreditovaného kurzu specializovaného na výchovu a vzdělávání dětí s autismem výhodou, znalost cizího jazyka je výhodou, řidičský průkaz skupiny B výhodou, uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook) podmínkou.

Výše nabízeného úvazku: 1,0
Termín předpokládaného nástupu: květen 2021 na DPP ve zkráceném rozsahu (náhledy při práci s klienty, přebírání agendy, seznámení s chodem SPC, získávání zkušeností), HPP od září 2021 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontakt.

K přihlášce uchazeč připojí: profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti), motivační dopis, kazuistiku dítěte, se kterým uchazeč dlouhodobě pracoval, návrh intervence.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do 31. 3. 2021 na lenka.bittmannova@nautis.cz.

Do předmětu emailu napište "VŘ – speciální pedagog"

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace