POROZUMĚT AUTISMU

POROZUMĚT AUTISMU už 8. rokem poukazuje na fakt, že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce je porozumění.

V roce 2020 se NAUTIS již tradičně zapojí do světové i evropské osvětové kampaně zaměřené na zvýšení povědomí veřejnosti o problematice autismu. V rámci projektu koordinovaného mezinárodními organizacemi Autism-Europe a Autism Speaks budou probíhat v jednotlivých zemích osvětové kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o této diagnóze a na podporu rovných příležitostí pro děti a dospělé lidi s poruchami autistického spektra.

Tyto akce budou mít termínově dva vrcholy. V dubnu, který OSN vyhlásila Světovým dnem porozumění autismu (2. duben) a v říjnu, kdy se konají Evropské dny porozumění autismu. Kampaň POROZUMĚT AUTISMU však bude probíhat v průběhu celého roku řadou osvětových a kulturních akcí. I v roce 2020 bude zaměřena na realizaci uceleného programu aktivit, které napomohou zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra v ČR.

V průběhu dubna probíhají po celém světě osvětové aktivity, z nichž nejviditelnějším je celosvětová iniciativa Light It Up Blue (Rozsviťme to modře), do které se zapojují jednotlivci, organizace a instituce po celém světě a jejím jednotícím prvkem je modrá barva, jakožto barva symbolizující porozumění a schopnost navzájem se poznávat a komunikovat. 

Kampaň POROZUMĚT AUTISMU tradičně zahájíme právě v dubnu, u příležitosti Světového dne porozumění autismu, vyhlášením vítězů osvětové soutěže APLAUS. U této příležitosti se opět zapojíme do iniciativy Light It Up Blue, a to osvícením Petřínské rozhledny. V roce 2017 a 2018 jsme ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově osvítili Strahovský klášter, v roce 2019 Národní památník na Vítkově. Zapojení NAUTIS do této iniciativy se opět promítne na globální mapě modře osvícených míst (např. spolu s Empire State Building v New Yorku, London Eye v Londýně, egyptskými pyramidami).

V souvislosti se dny porozumění autismu uspořádá NAUTIS již 9. ročník fotosoutěže O nejlepší fotku v modrém. Fotografie budou zveřejněny na webových stránkách a Facebooku NAUTIS a zaslány do časopisu Autism-Europe Link. Tato akce měla v minulosti velký ohlas. Účastníci soutěže často spojili pořízení fotografií s akcí osvětového charakteru (přednáška, setkání rodičů, kulturní akce). Vyhlášení soutěže proběhne 30. 5. 2020 v rámci NAUTIS FESTU - multižánrového festivalu nejen pro lidi s autismem.
NAUTIS FEST je multižánrový festival s přímým zapojením lidí s autismem do organizace akce a představuje vybranou amatérskou a profesionální kulturní produkci. Hlavními organizátory festivalu společně s Národním ústavem pro autismus a jejími dobrovolníky jsou lidé s autismem. Na festivalu se podílejí autorskými projekty, vystupují v hudebních a divadelních skupinách i v doprovodných programech. Hlavním cílem je šířit a zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu formou příkladů dobré praxe. NAUTIS FEST se snaží bořit mýty o tom, že lidé s autismem jsou zcela závislí na pomoci druhých - s vhodnou podporou jsou schopni nejenom dobře se integrovat, ale i připravit a realizovat den plný hodnotných kulturních zážitků a spojovat prostřednictvím společného uměleckého prožitku veřejnost bez ohledu na věk, pohlaví či diagnózu.

V říjnovém termínu Evropských dnů porozumění autismu uskutečníme přednášky a besedy o problematice autismu. Uskutečníme 6. ročník kazuistické konference AUTISMUS V PRAXI. Konference je určená jak odborníkům z oblasti autismu, tak široké veřejnosti. V rámci konference budou probíhat osvětové aktivity s cílem zvýšit povědomí o problematice autismu a aktuálních tématech s ní spojených.

Tyto hlavní akce budou doplněny sérií přednášek, tematických besed a akcí o autismu. Bude se jednat především o autorská čtení příběhů rodin s autismem, prezentace a výstavy fotografií pořízených z aktivit organizace, dále také fotografie z archivu NAUTIS, uměleckých děl od autorů s autismem, promítání dokumentů a dalších filmů s problematikou autismu (např. Děti úplňku, Markéta chce taštičku).

Jsme moc rádi, že se k nám přidávají i další organizace s jejich vlastními akcemi pořádanými u příležitosti Světového dne porozumění autismu. Přidejte se i vy!

Osvětová kampaň se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy  


2. duben - Světový den porozumění autismu

V roce 2008 se členové OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu. V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život.

 

Autismus není volba, porozumění ano.

 

 

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace