Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

POROZUMĚT AUTISMU

POROZUMĚT AUTISMU už 8. rokem poukazuje na fakt, že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce je porozumění.

 

I v roce 2021 se NAUTIS zapojí do světové i evropské osvětové kampaně zaměřené na zvýšení povědomí veřejnosti o problematice autismu. V rámci projektu koordinovaného mezinárodními organizacemi Autism-Europe a Autism Speaks budou probíhat v jednotlivých zemích osvětové kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o této diagnóze a na podporu rovných příležitostí pro děti a dospělé lidi s poruchami autistického spektra. Vzhledem ke stále trvající celosvětově mimořádné situaci ve spojitosti s koronavirovou pandemií se drtivá většina osvětových aktivit přesouvá i letos výhradně do online prostředí.

Tyto akce budou mít termínově dva vrcholy. V dubnu, který OSN vyhlásila Světovým dnem porozumění autismu (2. duben) a v říjnu, kdy se konají Evropské dny porozumění autismu.

Osvětová kampaň POROZUMĚT AUTISMU bude probíhat v průběhu celého roku řadou osvětových akcí. I v roce 2021 bude zaměřena na realizaci uceleného programu aktivit, které napomohou zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra v ČR. Letošní kampaň má název Jiný, než kdo?! Vychází z autorské inscenace divadelního souboru lidí s autismem Dr.amAS. Inscenace se snaží poukazovat na mýty, které panují o lidech s autismem a které v povědomí udržují převážně lidé bez autismu. Název dala inscenaci odpověď jednoho u herců, který na otázku: „Kdy sis poprvé uvědomil, že jsi jiný?“ odpověděl: „Jiný? Jiný než kdo?!“ Autorem grafické podoby kampaně je ilustrátor Lukáš Urbánek.

V průběhu dubna probíhají po celém světě osvětové aktivity, z nichž nejviditelnější je celosvětová iniciativa Light It Up Blue (Rozsviťme to modře), do které se zapojují jednotlivci, organizace a instituce po celém světě a jejím jednotícím prvkem je 2. dubna modrá barva, jakožto barva symbolizující porozumění a schopnost navzájem se poznávat a komunikovat. 

Kampaň POROZUMĚT AUTISMU tradičně zahájíme vyhlášením vítězů soutěže APLAUS, které však proběhne podruhé pouze online. 

Pokud situace dovolí, letošní ročník NAUTIS FESTu by mohl proběhnout na konci sprna. NAUTIS FEST je multižánrový festival s přímým zapojením lidí s autismem do organizace akce a představuje vybranou amatérskou a profesionální kulturní produkci. Hlavními organizátory festivalu společně s Národním ústavem pro autismus a jejími dobrovolníky jsou lidé s autismem. Na festivalu se podílejí autorskými projekty, vystupují v hudebních a divadelních skupinách i v doprovodných programech. Hlavním cílem je šířit a zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu formou příkladů dobré praxe. NAUTIS FEST se snaží bořit mýty o tom, že lidé s autismem jsou zcela závislí na pomoci druhých - s vhodnou podporou jsou schopni nejenom dobře se integrovat, ale i připravit a realizovat den plný hodnotných kulturních zážitků a spojovat prostřednictvím společného uměleckého prožitku veřejnost bez ohledu na věk, pohlaví či diagnózu.

Doufáme, že v říjnovém termínu Evropských dnů porozumění autismu už uskutečníme přednášky a besedy o problematice autismu, stejně jako 7. ročník kazuistické konference AUTISMUS V PRAXI v její běžné podobě. Konference je určená jak odborníkům z oblasti autismu, tak široké veřejnosti. V rámci konference budou probíhat osvětové aktivity s cílem zvýšit povědomí o problematice autismu a aktuálních tématech s ní spojených.

Tyto hlavní akce budou doplněny sérií přednášek, tematických besed a akcí o autismu. 

Jsme moc rádi, že se k nám přidávají i další organizace s jejich vlastními akcemi pořádanými u příležitosti Světového dne porozumění autismu. Přidejte se i vy! Vyfoťte se v modrém oblečení a svou fotku sdílejte na sociálních sítích s #porozumetautismu2021


2. duben - Světový den porozumění autismu

Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day) je jedním ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, které se organizace Spojených národů rozhodla věnovat tématům spojeným se zdravím. Jeho ustanovení předcházela dlouhodobá iniciativa OSN vedoucí ke zlepšení lidských práv. Součástí této iniciativy byla také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006 a jejímž účelem je podporovat, chránit a zajistit plnohodnotné a rovnocenné užívání všech lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a respektovat jejich přirozenou důstojnost.

Návrh na ustanovení Světového dne porozumění autismu vzešel o rok později, v listopadu roku 2007, od zástupkyně státu Katar. K jeho odsouhlasení vyzvala Její Výsost šejka Mozah Bint Nasser Al Missned, manželka bývalého emíra Kataru, která se nejen v muslimském světě proslavila coby zapálená aktivistka za demokracii a lepší podmínky a možnosti vzdělávání. 

Její návrh podpořily všechny členské státy a v prosinci téhož roku byl Valným shromážděním OSN oficiálně přijat. Usnesení o Světovém dni povědomí o autismu se zároveň stalo pobídkou pro všechny členské státy, aby přijaly opatření ke zvýšení povědomí o autismu v celé společnosti a podpořily včasnou diagnostiku a včasnou intervenci. Dále upozornilo na vysokou mírou prevalence autismu u dětí ve všech regionech světa.

První Světový den porozumění autismu byl poté stanoven na 2. duben roku 2008.

Cílem Světového dne porozumění autismu je mimo jiné zdůraznit potřebu pomoci, která povede ke zlepšení kvality života osob s autismem, aby mohly vést plnohodnotný a smysluplný život jakožto nedílná součást společnosti. Do osvěty se zapojují nejen organizace pomáhající lidem na spektru a jejich rodinám, ale také zdravotnická zařízení, školy, školky, veřejné instituce, různé spolky apod.

Autismus není volba, porozumění ano.

 

 

 

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace