Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

POROZUMĚT AUTISMU

POROZUMĚT AUTISMU už 8. rokem poukazuje na fakt, že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce je porozumění.

V roce 2020 se NAUTIS již tradičně zapojí do světové i evropské osvětové kampaně zaměřené na zvýšení povědomí veřejnosti o problematice autismu. V rámci projektu koordinovaného mezinárodními organizacemi Autism-Europe a Autism Speaks budou probíhat v jednotlivých zemích osvětové kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o této diagnóze a na podporu rovných příležitostí pro děti a dospělé lidi s poruchami autistického spektra. Vzhledem k celosvětové mimořádné situaci ve spojitosti s koronavirovou pandemií se drtivá většina osvětových aktivit přesouvá výhradně do online prostředí.

Tyto akce budou mít termínově dva vrcholy. V dubnu, který OSN vyhlásila Světovým dnem porozumění autismu (2. duben) a v říjnu, kdy se konají Evropské dny porozumění autismu. Kampaň POROZUMĚT AUTISMU však bude probíhat v průběhu celého roku řadou osvětových a kulturních akcí. I v roce 2020 bude zaměřena na realizaci uceleného programu aktivit, které napomohou zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra v ČR.

V průběhu dubna probíhají po celém světě osvětové aktivity, z nichž nejviditelnější je celosvětová iniciativa Light It Up Blue (Rozsviťme to modře), do které se zapojují jednotlivci, organizace a instituce po celém světě a jejím jednotícím prvkem je 2. dubna modrá barva, jakožto barva symbolizující porozumění a schopnost navzájem se poznávat a komunikovat. I letos bude modře svítit pražská Petřínská rozhledna.

Kampaň POROZUMĚT AUTISMU tradičně zahájíme vyhlášením vítězů osvětové soutěže APLAUS, které však proběhne pouze online. 

Pokud situace dovolí, rádi bychom 30. 5. pořádali další ročník NAUTIS FESTu, což je multižánrový festival s přímým zapojením lidí s autismem do organizace akce a představuje vybranou amatérskou a profesionální kulturní produkci. Hlavními organizátory festivalu společně s Národním ústavem pro autismus a jejími dobrovolníky jsou lidé s autismem. Na festivalu se podílejí autorskými projekty, vystupují v hudebních a divadelních skupinách i v doprovodných programech. Hlavním cílem je šířit a zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu formou příkladů dobré praxe. NAUTIS FEST se snaží bořit mýty o tom, že lidé s autismem jsou zcela závislí na pomoci druhých - s vhodnou podporou jsou schopni nejenom dobře se integrovat, ale i připravit a realizovat den plný hodnotných kulturních zážitků a spojovat prostřednictvím společného uměleckého prožitku veřejnost bez ohledu na věk, pohlaví či diagnózu.

Věříme, že v říjnovém termínu Evropských dnů porozumění autismu už uskutečníme přednášky a besedy o problematice autismu, stejně jako 6. ročník kazuistické konference AUTISMUS V PRAXI. Konference je určená jak odborníkům z oblasti autismu, tak široké veřejnosti. V rámci konference budou probíhat osvětové aktivity s cílem zvýšit povědomí o problematice autismu a aktuálních tématech s ní spojených.

Tyto hlavní akce budou doplněny sérií přednášek, tematických besed a akcí o autismu. 

Jsme moc rádi, že se k nám přidávají i další organizace s jejich vlastními akcemi pořádanými u příležitosti Světového dne porozumění autismu. Přidejte se i vy!

Osvětová kampaň se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy  


2. duben - Světový den porozumění autismu

V roce 2008 se členové OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu. V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život.

 

Autismus není volba, porozumění ano.

 

 

V rámci kampaně Porozumět autismu 2020 se připojujeme k mezinárodní kampani Autism Europe.

 

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace