POROZUMĚT AUTISMU

POROZUMĚT AUTISMU už 9. rokem poukazuje na fakt, že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění.

I v roce 2022 se NAUTIS zapojí do světové i evropské osvětové kampaně zaměřené na zvýšení povědomí veřejnosti o problematice autismu. V rámci projektu koordinovaného mezinárodními organizacemi Autism-Europe a Autism Speaks budou probíhat v jednotlivých zemích osvětové kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o této diagnóze a na podporu rovných příležitostí pro děti a dospělé lidi s poruchami autistického spektra. 

Tyto akce budou mít termínově dva vrcholy. 2. dubna, který OSN vyhlásila Světovým dnem porozumění autismu a v průběhu října, kdy se konají Evropské dny porozumění autismu.

Osvětová kampaň Národního ústavu pro autismus POROZUMĚT AUTISMU bude probíhat od dubna po celý rok řadou osvětových akcí. I v roce 2022 bude zaměřena na realizaci uceleného programu aktivit, které napomohou zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra v ČR. 

Letošní kampaň má název Nejsme z jiné planety. Žijeme tu s vámi. Autorkou myšlenky i loga kampaně je Hana Rodná, mladá výtvarnice, která je sama na autistickém spektru. K idee kampaně říká: "Na autisty je často pohlíženo jako na zvláštní stvoření “z jiné planety”. Autismus je tu přitom od nepaměti. Není výsledkem vakcinace či dalších vlivů. Autisté jsou důležitou složkou společnosti, vždy tomu tak bylo a ačkoli mohou komunikovat jinak, úkolem jejich rodičů a pečovatelů by mělo být jim porozumět a nezaškatulkovat je prostě jako “ty divné” nebo “mimozemšťany”, které je nemožné pochopit. Právě to pro mě reprezentuje planeta - přirozenost a zároveň to, že autismus není “cizí”. Kolem planety jsem udělala nekonečno - znak neurodiverzity a autismu. Reprezentuje rozmanitost autistického spektra, na kterém se každý autista nachází jinde. Předtím, než jsem symbol použila, jsem udělala anketu o symbolech autismu a přečetla nespočet článků na tohle téma. Velmi si vážím toho, že dal NAUTIS tenhle důležitý úkol do rukou člověka s autismem - je to velký krok dopředu. Věřím, že spolupráce autistů a odborníků je správná cesta.

V průběhu dubna probíhají po celém světě osvětové aktivity, z nichž nejviditelnější je celosvětová iniciativa Light It Up Blue (Rozsviťme to modře), do které se zapojují jednotlivci, organizace a instituce po celém světě a jejím jednotícím prvkem je přímo 2. dubna modrá barva, jakožto barva symbolizující porozumění a schopnost navzájem se poznávat a komunikovat. Ve večerních hodinách tohoto dne se do modra zbarví významné budovy. 

Kampaň POROZUMĚT AUTISMU zahájíme 1. dubna vernisáží výstavy Spektrum, která bude instalována do 15. května v Činoherní kavárně, Ve Smečkách 26, Praha 1. Vystavena budou díla umělců s poruchou autistického spektra. 

Letošní ročník NAUTIS FESTu je naplánován na 19. června tradičně v Písecké bráně. NAUTIS FEST je multižánrový festival s přímým zapojením lidí s autismem do organizace akce a představuje vybranou amatérskou a profesionální kulturní produkci. I letošní ročník bude svým programem věnován převážně dětem. Hlavními organizátory festivalu společně s Národním ústavem pro autismus a jejími dobrovolníky jsou lidé s autismem. Na festivalu se podílejí autorskými projekty, vystupují v hudebních a divadelních skupinách i v doprovodných programech. Hlavním cílem je šířit a zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu formou příkladů dobré praxe. NAUTIS FEST se snaží bořit mýty o tom, že lidé s autismem jsou zcela závislí na pomoci druhých - s vhodnou podporou jsou schopni nejenom dobře se integrovat, ale i připravit a realizovat den plný hodnotných kulturních zážitků a spojovat prostřednictvím společného uměleckého prožitku veřejnost bez ohledu na věk, pohlaví či diagnózu.

Doufáme, že v říjnovém termínu Evropských dnů porozumění autismu uskutečníme v prezenční formě 8. ročník kazuistické konference AUTISMUS V PRAXI. Konference je určená jak odborníkům z oblasti autismu, tak široké veřejnosti. V rámci konference budou probíhat osvětové aktivity s cílem zvýšit povědomí o problematice autismu a aktuálních tématech s ní spojených.

Tyto hlavní akce budou doplněny sérií přednášek, tematických besed a akcí o autismu. Informace o nich budeme průběžně představovat.

Jsme moc rádi, že se k nám přidávají i další organizace s jejich vlastními akcemi pořádanými u příležitosti Světového dne porozumění autismu. Přidejte se i vy! Vyfoťte se v modrém oblečení a svou fotku sdílejte na sociálních sítích s hashtagem #porozumetautismu2022


2. duben - Světový den porozumění autismu

Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day) je jedním ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, které se organizace Spojených národů rozhodla věnovat tématům spojeným se zdravím. Jeho ustanovení předcházela dlouhodobá iniciativa OSN vedoucí ke zlepšení lidských práv. Součástí této iniciativy byla také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006 a jejímž účelem je podporovat, chránit a zajistit plnohodnotné a rovnocenné užívání všech lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a respektovat jejich přirozenou důstojnost.

Návrh na ustanovení Světového dne porozumění autismu vzešel o rok později, v listopadu roku 2007, od zástupkyně státu Katar. K jeho odsouhlasení vyzvala Její Výsost šejka Mozah Bint Nasser Al Missned, manželka bývalého emíra Kataru, která se nejen v muslimském světě proslavila coby zapálená aktivistka za demokracii a lepší podmínky a možnosti vzdělávání. 

Její návrh podpořily všechny členské státy a v prosinci téhož roku byl Valným shromážděním OSN oficiálně přijat. Usnesení o Světovém dni povědomí o autismu se zároveň stalo pobídkou pro všechny členské státy, aby přijaly opatření ke zvýšení povědomí o autismu v celé společnosti a podpořily včasnou diagnostiku a včasnou intervenci. Dále upozornilo na vysokou mírou prevalence autismu u dětí ve všech regionech světa.

První Světový den porozumění autismu byl poté stanoven na 2. duben roku 2008.

Cílem Světového dne porozumění autismu je mimo jiné zdůraznit potřebu pomoci, která povede ke zlepšení kvality života osob s autismem, aby mohly vést plnohodnotný a smysluplný život jakožto nedílná součást společnosti. Do osvěty se zapojují nejen organizace pomáhající lidem na spektru a jejich rodinám, ale také zdravotnická zařízení, školy, školky, veřejné instituce, různé spolky apod.

Autismus není volba, porozumění ano.


NAUTIS vyhlašuje sbírku na pomoc lidem s autismem a jejich blízkým, kteří přicházejí do ČR z Ukrajiny a po náročné cestě potřebují krizovou péči a poradenství.

 

 

 

 

 

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace