Návod k použítí

Podpora začlenění do společnosti a práce

– návod k použití v 1.0 –

1. Obecná specifikace

XY je vystudovaný █████specializující se na █████, nicméně jeho použitelnost se dá rozšířit █████. Může nalézt též uplatnění v analýze širokého spektra dat. V těchto oblastech dokáže podávat stabilní výsledky na dobré úrovni. Dobrá počítačová gramotnost mu pak umožňuje i další využití v tomto směru, kterou užívá v současné době zejména ve █████.

Pro běžnou laboratorní práci není primárně určen a nemůžeme při jeho užití zaručit plnou funkčnost.

2. Činnosti vedoucí k malfunkčnosti, signalizace a návod k jejich řešení

Takto složité zařízení, jakým XY je, vyžaduje proškolené zacházení, aby se předešlo zhroucení zařízení. Každému zhroucení předchází sada varovných signálů, které doporučujeme uživateli k prostudování.

2.1 Zahájení rozhovoru

Algoritmus zahájení konverzace nese u XY některé bugy, které se nepodařilo zcela odstranit při současném zachování analytické funkce. V praxi to znamená, že XY není schopen odhadnout dobu vhodnou pro zahájení rozhovoru a tak přepíná do „waiting-modu“. Pravděpodobnost výskytu poruchy se zvětšuje s emotivností situace a s nemožností odhadnout partnera v budoucí konverzaci.

Signalizace: postávání přibližně 1,5 metru od toho, kdo by měl být osloven, někdy mnutí rukou

Řešení: po oslovení přejde XY automaticky do konverzačního algoritmu

2.2 Náhlé změny

XY umožňuje funkci na volném rozhodování, nicméně náhlá změna může vést ke zkratovému jednání, než se nahradí stávající program novým.

Signalizace: rozčilení, přesměrovaná agrese

Řešení: počkat, až fáze prvotního rozrušení v řádu minut odezní a opět naběhne algoritmus racionálního řešení vzniklé situace

2.3 Limitní důslednost

Základní nastavení XY je nastaveno na detail. Může se tak snadno stát, že se ponoří do úrovně detailů, která není nezbytná, a bude úroveň detailu a komplexnosti nadále prohlubovat.

Signalizace: prodlužování intervalů v dokončené práci

Řešení: upozornit ho na tento stav a tím navrátit jeho výkon na požadovanou hladinu detailu

2.4 Smysluplnost činnosti

XY potřebuje pro správný chod chápat účel své činnosti, aby mohl jeho rozhodovací algoritmus správně fungovat. Pokud není o smysluplnosti dané činnosti přesvědčen, může se jí začít bránit či vyhýbat, aby předešel poškození důležitějších okruhů.

Signalizace: lehké podráždění, vyhýbání se činnosti

Řešení: dejte mu dobrý argument

2.5 Nové či nedostatečně definované činnosti

XY potřebuje pro správné provedení své aplikace znát postup, který provádí.  Je-li činnost nová a algoritmus není ozkoušený, vyvolává to velkou nejistotu.

Signalizace: otázky na bazální věci, mírná nervozita

Řešení: prostě mu odpovědět – on se časem osmělí

2.6 Katastrofické smýšlení

Analytický systém XY umí generovat několik scénářů událostí následujících. Mezi nimi i řadu takových, které nekončí šťastně. Ze zatím neznámého důvodu má XY tendenci brát právě tyto jako nejpravděpodobnější. Na řešení problému se pracuje.

Signalizace: problém není signalizován, ale může prohlubovat ostatní „bugy“

Řešení: ujišťovat dopředu o úmyslech a o zámyslech, je-li to jen trochu možné, minimalizovat prostor pro spekulace

2.7 Chápání emocí

Ačkoli se to nemusí zdát, XY má emoce. Ví také, že, jiní lidé mají emoce. A to je tak v kostce vše. Kvůli navýšení analytických a jiných schopností jsme tento modul minimalizovali

Signalizace: problém není signalizován, ale vyšší emoční zatížení může prohlubovat ostatní „bugy“

Řešení: být připraven

3. Ideální provozní prostředí

Ideální provozní optimalizace dosáhneme, pokud umístíte XY do klidné místnosti odstřižené od zvýšených smyslových podnětů zejména zrakových a zvukových, které zatěžují jeho systém balastem, za mírného přísunu sociálních interakcí a občasného ujištění o jeho příslušnosti k pracovní skupině.

4. Stupně varovného systému

Poklepávání prsty = lehké rozrušení, v okolí je nějaký podnět, který XY mírně znervózňuje, nemusí se jednat o rozrušení nepříjemné

Klepnutí = rozrušení, často dochází k protikladným signálům jednotlivých algoritmů, které klepnutí pomůže překonat, popř. náhlému nepříjemnému podnětu

Mnutí si rukou / čela = nervozita, v okolí je podnět, který XY soustavně dráždí a zhoršuje jeho schopnost analyzovat okolí

Silný úder do zdi / stolu = rychlý nárůst emocí, zvláště negativních transformovaný do přesměrované agrese

Kousání se do ruky / mačkání si úponů šlach při minimální reakci na okolí = systém je přetížen a začíná se hroutit, poslední snaha přesměrovat vnímání na něco jiného

Strnulost = systém byl přetížen a nastává reset, prosíme, nedotýkejte se, XY naběhne během několika minut, výjimečně několika desítek minut

Rychlý odchod, uzavření se v temné místnosti = ani 5. ani 6. stupeň nenapomohly nápravě funkcí a tak se XY automaticky přesouvá na místo, kde může přetížení systému odeznít, návrat do normálu je pozvolný a dlouhodobý

Závěrem doufáme, že budete s naším produktem spokojeni a při správném užívání Vám dlouho vydrží. Druhého už nevyrobíme.

!!! VAROVÁNÍ: může říkat pravdu !!!

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace