Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Mateřská škola při NAUTIS

Hledáme právě Vás?

Učitelka v MŠ pro předškolní děti převážně s PAS

Do Mateřské školy při NAUTIS hledáme učitelku pro děti s poruchou autistického spektra (PAS). Je to práce právě pro Vás? Čtěte dál:

O čem tato pracovní pozice je?

 • Chuť pracovat s dětmi s PAS od 3 let do 7 let
 • Práce v malém kolektivu, počet dětí ve třídě (nejvýše 8)
 • Zajišťování komplexní výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí.
 • Využívání specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních (evaluačních) metod.
 • Vytváření podmínek pro cílevědomý osobnostní rozvoj dětí, předpoklady pro další vzdělávání.
 • Provádění osobní přípravy na výchovně-vzdělávací proces, přípravy pomůcek a materiálů.
 • Vedení předepsané pedagogické dokumentace (třídní kniha, docházka).
 • Řízení dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školního vzdělávacího programu (ŠVP).
 • Soustavné pozorování vývoje dítěte, jeho vědomostí, dovedností a návyků a potřeb (vedení záznamů o dítěti)
 • Spolupracování s rodiči dětí, informování o vývoji dítěte.
 • Podílení se na vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotní, sociální apod.) a pro děti s OŠD.
 • Podávání návrhů na vyšetření v PPP a SPC.
 • Věnování dostatku individuální péče všem dětem

Co nabízíme?

 • různorodou práci s dětmi s PAS a jejich rodiči,
 • práci na hlavní pracovní poměr
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace,
 • další vzdělávání a odborné supervize,
 • zázemí největšího poskytovatele služeb pro osoby s PAS.

Co bychom rádi, aby splňoval zájemce?

 • SŠ se zaměřením na předškolní pedagogiku a praxe v mateřské škole
 • VŠ vzdělání v oboru speciální pedagogika VÝHODOU
 • vhodné i pro absolventy VŠ/VOŠ, praxe: souvislá pracovní zkušenost s přímou prací s výchovou a vzděláváním dětí s autismem výhodou
 • znalost problematiky PAS a metod používaných při práci s dětmi s PAS
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat,

Výše nabízeného úvazku: práce na HPP, poloviční úvazek (20hod.)
Termín předpokládaného nástupu: od 1. 9. 2021
Místo pracoviště: Praha – Libeň

Do přihlášky prosím uveďte:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontakt

K přihlášce prosím připojte:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti),
 • motivační dopis,

Na Vaše případné dotazy ráda odpoví Mgr. Dita Derková, ředitelka Mateřské školy při Nautis
na tel. 774 757 820 či e-mailu: dita.derkova@nautis.cz


Asistent/ka pedagoga v mateřské škole pro předškolní děti, převážně s PAS

Do Mateřské školy při NAUTIS hledáme asistentku pro děti s poruchou autistického spektra (PAS). Je to práce právě pro Vás? Čtěte dál:

O čem tato pracovní pozice je?

 • chuť pracovat s dětmi s PAS od 3 let do 7 let
 • práce v malém kolektivu, počet dětí ve třídě (nejvýše 8)
 • spolupracovat s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhat při komunikaci mezi učiteli a dětmi a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí
 • individuální i skupinová práce s dětmi podle TVP a IVP
 • s ostatními pracovníky tvořit ŠVP
 • s ostatními pedagogickými pracovníky tvořit TVP
 • s ostatními pedagogickými pracovníky připravovat pomůcky, pečovat o interiér (nástěnky, vybavení…) a podávat návrhy na zlepšení

Co nabízíme?

 • různorodou práci s dětmi s PAS a jejich rodiči,
 • práci na hlavní pracovní poměr
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace,
 • další vzdělávání a odborné supervize,
 • zázemí největšího poskytovatele služeb pro osoby s PAS.

Co bychom rádi, aby splňoval zájemce?

 • SŠ vzdělání se zaměřením na pedagogiku, nebo ukončený akreditovaný kurz na asistenta pedagoga
 • znalost problematiky PAS a metod používaných při práci s dětmi s PAS,
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat,

Výše nabízeného úvazku:  práce na DPČ
Termín předpokládaného nástupu: září 2021
Místo pracoviště: Praha – Libeň

Do přihlášky prosím uveďte:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontakt

K přihlášce prosím připojte:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti),
 • motivační dopis,

Na Vaše případné dotazy ráda odpoví Mgr. Dita Derková, ředitelka Mateřské školy při Nautis
na tel. 774 757 820 či e-mailu: dita.derkova@nautis.cz

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace