Mateřská škola při NAUTIS

Hledáme právě Vás?

Vedoucí učitel/učitelka mateřské školy

Do mateřské školy pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) při NAUTIS hledáme vedoucího učitele - speciálního pedagoga.

Naše mateřská škola při NAUTIS prošla transformací a od září 2022 se z ní stává školka speciální, tedy školka zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Mateřská škola NAUTIS bude i nadále jednotřídkou s menším počtem dětí s PAS, s  individuálním přístupem a odborným vzdělávacím programem. Dalšímu rozvoji co do počtu tříd se ale nebráníme J  V souvislosti s touto změnou hledáme zkušeného vedoucího učitele se vzděláním ve speciální pedagogice (případně zahájeným kvalifikačním studiem), který by přijal zodpovědnost za vedení školky,  realizaci odborného vzdělávacího programu zaměřeného na edukaci dětí s PAS, vedl tým stávajících pedagogů a asistentů, úzce spolupracoval se zřizovatelem, metodickými pracovníky i s naším speciálně pedagogickým centrem.

Podmínkou je kromě odpovídajícího vzdělání znalost problematiky PAS, zkušenost se vzděláváním dětí s autismem, porozumění principům profese a hezký vztah k dětem. Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám motivační dopis se svou představou o budoucím rozvoji mateřské školy (max. rozsah 2 strany formátu A4).

Co je součástí pracovní náplně na této pozici?

 • tvorba a zodpovědnost za vzdělávací program mateřské školy,
 • výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí s PAS,
 • řízení chodu mateřské školy v oblastech výchovně vzdělávací, personální a provozní,
 • vedení pedagogické dokumentace,
 • vedení agendy přijímání dětí do mateřské školy.

Co nabízíme?

 • různorodou práci s dětmi s PAS a jejich rodiči,
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace,
 • další vzdělávání a odborné supervize,
 • zázemí a metodickou podporu největšího poskytovatele služeb pro osoby s PAS.

Co bychom rádi, aby splňoval zájemce?

 • odpovídající vzdělání a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • velmi dobré manažerské schopnosti
 • praxe na pozici učitelky dětí s PAS v mateřské škole min. 2 roky
 • znalost problematiky PAS a metod používaných při práci s dětmi s PAS
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat

Výše nabízeného úvazku: 1,0 (práce na HPP)

Termín předpokládaného nástupu: září 2022 (možnost spolupráce na DPP již nyní)

Místo pracoviště: Praha – Libeň, blízko metra Palmovka

Strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem zašlete na e-mail: nautis@nautis.cz


Ředitel/-ka mateřské školy v Praze 8 (Zenklova 37/2)

Charakteristika vykonávané práce:

 • Zodpovědnost za řízení a chod mateřské školy
 • Přímá pedagogická práce s dětmi s poruchou autistického spektra

Nabízíme:

 • Možnost řízení již rozběhnutého smysluplného projektu – předškolní vzdělávání dětí s PAS v jednotřídní MŠ a možnost spolupodílet se na rozvoji nových projektů.
 • Práci v malém týmu (otevřená komunikace a přátelské vztahy).
 • Dobré podmínky pro profesní rozvoj a růst.
 • Rozmanitou práci nejen s dětmi s PAS a jejich pedagogy a rodiči.
 • Odpovídající finanční ohodnocení.
 • Dobrou dopravní dostupnost (mateřská škola je nedaleko metra Palmovka).
 • Možnost věnovat se přednáškové činnosti pod Vzdělávacím střediskem NAUTIS (možnost přivýdělku navíc).
 • Možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace, další vzdělávání.
 • Nejrůznější zaměstnanecké výhody.

Požadavky:

 • Vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj. VŠ v oboru speciální pedagogika)
 • Občanská a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
 • Schopnost vést a motivovat lidi, otevřenost, komunikativnost, kreativita,
 • Zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost,
 • Znalost problematiky poruch autistického spektra a metod používaných při práci s dětmi s poruchou autistického spektra výhodou,
 • Znalost legislativy v oblasti školství (školský zákon a prováděcí vyhlášky), 
 • Odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat, absolutorium akreditovaného kurzu specializovaného na výchovu a vzdělávání dětí s autismem výhodou,
 • Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook) podmínkou.

Další informace:

Výše nabízeného úvazku: 1,0 - pracovní poměr na dobu neurčitou.

Termín předpokládaného nástupu: ihned nebo dohodou.

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontakt

K přihlášce uchazeč připojí:

 • Profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
 • Motivační dopis

Podrobnější informace Vám poskytne Mgr. Michaela Vaculčíková, michaela.vaculcikova@nautis.cz.


Speciální pedagog

Do Mateřské školy při NAUTIS hledáme speciálního pedagoga pro děti s poruchou autistického spektra (PAS).

O čem tato pracovní pozice je?

 • Zajišťování komplexní výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí.
 • Využívání specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních (evaluačních) metod.
 • Vytváření podmínek pro cílevědomý osobnostní rozvoj dětí, předpoklady pro další vzdělávání.
 • Provádění osobní přípravy na výchovně-vzdělávací proces, přípravy pomůcek a materiálů.
 • Vedení předepsané pedagogické dokumentace (třídní kniha, docházka).
 • Řízení dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školního vzdělávacího programu (ŠVP).
 • Soustavné pozorování vývoje dítěte, jeho vědomostí, dovedností a návyků a potřeb (vedení záznamů o dítěti)
 • Spolupráce s rodiči dětí, informování o vývoji dítěte.
 • Podílení se na vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotní, sociální apod.) a pro děti s OŠD.
 • Podávání návrhů na vyšetření v PPP a SPC.
 • Věnování dostatku individuální péče všem dětem (práce v malém kolektivu)

Co nabízíme?

 • různorodou práci s dětmi s PAS a jejich rodiči,
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace,
 • další vzdělávání a odborné supervize,
 • zázemí největšího poskytovatele služeb pro osoby s PAS.

Co bychom rádi, aby splňoval zájemce?

 • odpovídající vzdělání a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících – vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu zaměřené na speciální pedagogiku
 • vhodné i pro absolventy VŠ/VOŠ
 • znalost problematiky PAS a metod používaných při práci s dětmi s PAS
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat

Výše nabízeného úvazku: 1,0 (práce na HPP)

Termín předpokládaného nástupu: ihned nebo dohodou

Místo pracoviště: Praha – Libeň

Strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem zašlete na e-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz


 

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace