Literatura

Literatura nejen o autismu, kterou stojí za to přečíst. Každý doporučený kus pro Vás pečlivě pročítáme a studujeme.

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení.
Rozvoj vnímání a poznávání.

Autorka: Věra Pokorná

Kniha obsahuje podnětné nápady, postupy a cvičení, která mohou využít pedagogové, asistenti pedagoga a rodiče v oblasti rozvoje mateřského jazyka, při nácviku čtení a rozvoji matematických dovedností na 1. stupni základní školy. Všechny kapitoly (například o sluchové diferenciaci řeči, poznávání tvarů, prostorové orientaci, rozvoji slovní zásoby) jsou doplněny množstvím tabulek a konkrétních návodů, jak danou oblast postupně rozvíjet.

Kompletní recenze ke stažení ZDE


Jak přežít, když nerozumím emocím.
Pomocník k rozvíjení empatie.

Autoři: J. M. Glasser, M. J. Kushner

Prakticky zaměřená kniha je určena rodičům, pedagogům, ale i všem těm, kteří pracují s dětmi s potížemi s intuitivním chápáním toho, jak se druzí cítí a jak přemýšlejí.

Kompletní recenze ke stažení ZDE


Vývojová psychologie.
Proměny lidské psychiky od početí do smrti.

Autorka: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. 

Jak již název knihy napovídá, Kniha, jejíž autorkou je Kateřina Thorová odbornice na poli dětské a vývojové psychologie a dlouhodobě se zaměřuje na oblast autismu, jako první se v České republice začala zabývat dětmi s poruchou autistického spektra, je souhrnným obrazem na vývoj člověka, a to ve všech jeho etapách. Publikace vychází z mnoha teoretických základů, poskytuje širokou nabídku obecných podkladů, která je vskutku velmi podrobná. Druhá část knihy je spíš praktická, popisuje jednotlivá vývojová období z hlediska mnoha aspektů, které v hodnocení vývoje jedince hrají důležitou roli (sociální oblast, řeč, neverbální komunikace, porozumění, hra, sebeobsluha, adaptabilita, emocionalita, aj).

Kompletní recenze ke stažení ZDE


Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. 
200 nápadů, rad a strategií.

Autorka: Brenda Boyd

Praktické rady, strategie, postupy a náměty, které mohou rodiče, ale i pedagogové uplatnit při výchově a vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem. Kniha je určena i pro laickou veřejnost. Informace jsou vhodné pro osoby, které začínají pracovat s dětmi s Aspergerovým syndromem, nebo rodiče, kteří se s diagnózou teprve seznamují, některé informace ale využijí i lidé z praxe. 

Kompletní recenze ke stažení ZDE