Kazuistické semináře v SPC

Speciálně pedagogické centrum při NAUTIS

Od února do března uspořádalo Speciálně pedagogické centrum při NAUTIS tři kazuistické semináře, kterých se zúčastnilo bezmála čtyřicet pedagogických pracovníků, především pak asistentů pedagoga, podílejících se na vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchami autistického spektra. Důvodem byl dlouhodobý zájem této skupiny pedagogů o pravidelnou metodickou i vzájemnou podporu. Cílem těchto setkání je nejen předávání užitečných informací z praxe, sdílení zkušeností a zážitků, ale především právě podpora pedagogů a asistentů pedagoga, kteří s těmito žáky pracují.

První seminář vedly Mgr. Marcela Jarolímová a Mgr. Hana Tomanová a zaměřily se na předškolní děti. Seznámily účastníky se základní charakteristikou autismu a věnovaly se prvkům strukturovaného učení v praxi. K dispozici bylo také množství pomůcek, které se při výchovně vzdělávacím procesu v mateřských školách osvědčily.

Druhý seminář Mgr. Lenky Bittmannové proběhl pro pedagogické pracovníky z Libereckého kraje v pobočce NAUTIS v Jablonci nad Nisou. Proběhl v komornější sestavě, byl tedy dostatek prostoru na kazuistiky všech zúčastněných asistentů pedagoga a následná doporučení. Účastníci si mohli vypůjčit odborné knihy i beletrii zaměřenou na PAS, vybírali z několika desítek titulů. 

Zatím poslední seminář pod vedením Mgr. Lenky Bittmannové a PaedDr. Aleny Wagnerové cílil na skupinu žáků s PAS na základních školách. Kromě několika kazuistik z praxe a charakteristiky PAS se věnoval také tématu práce s kolektivem spolužáků a využití strukturovaného učení ve výuce, ale i o přestávkách. Účastníci měli možnost konzultovat své žáky v průběhu semináře i individuálně po jeho skončení. Byli také seznámeni s metodikou práce pro asistenty pedagoga žáků s PAS a motivačním systémem.

V dubnu proběhne další seminář, se zaměřením na středoškolské studenty s PAS a povede jej ředitelka SPC, PaedDr. Věra Čadilová.

Za tým našeho SPC bych ráda vyjádřila poděkování všem účastníkům, kteří se rozhodli věnovat část svého volného času ke vzdělávání a sdílení. Vážíme si Vaší náročné práce a těšíme se na další setkání.

Lenka Bittmannová

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace