Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Firemní dárcovství

Pomáháme překonávat překážky lidem s autismem a jejich rodinám. Pomozte s námi stavět k nim schůdnější stezky.

Můžete nás podpořit finančním nebo věcným darem, ale uvítáme i váš čas, znalosti a zkušenosti.  

Kromě obecné podpory pomoci lidem s autismem a jejich rodinám je možné podporovat i konkrétní projekty NAUTIS, které mohou více odpovídat poslání vaší organizace, koncepci a cílům vašeho CSR, komunikační strategii, nebo třeba cílové skupině vašich klientů či regionu, kde vaše firma působí.

Jedním ze základních pilířů společenské odpovědnosti firem (CSR) je firemní filantropie. Myšlenka filantropických akcí reaguje na potřebu firem uplatňovat reálně principy společenské odpovědnosti a nabízí jejich propojení s týmovým rozvojem. Už jste s ní začali? Pokud ne, tak začněte. A jste-li zaměstnanec, ptejte se, zda a jak podporuje vaše firma neziskové organizace, a zapojte se.

Finanční dar

Finanční příspěvek může být jednorázový či opakovaný. Nejlepším způsobem, jak podpořit naši práci, je stát se pravidelným dárcem. Pravidelná podpora nám umožní dlouhodobě plánovat naše aktivity a být více finančně nezávislými na nestabilních dotačních příležitostech.

Finanční dar je možné zaslat na:

  • náš bankovní účet: 5111440001/4000 
  • náš sbírkový účet: 5111440802/4000 nebo přes Darujspravne.cz

Účty jsou vedeny u Expobank CZ a.s., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4
Rádi vám vystavíme darovací smlouvu a/nebo potvrzení pro daňové účely, dojednáme konkrétní využití vašich darů, popřípadě podmínky partnerství.

Věcný dar

Můžete nás podpořit i formou:

  • Věcí a produktů – např. pomůcky, hygienické prostředky, elektrické spotřebiče, pomůcky, kancelářský materiál, potraviny
  • Poskytnutím služeb – např. údržba a opravy budov a zařízení, úklid, odborné znalosti

Firemní dobrovolnictví 

Prostřednictvím účasti zaměstnanců vaší firmy nám můžete pomoci například s technicko-provozními věcmi, organizací kulturně-osvětových nebo vzdělávácích akcí a s různými administrativními činnostmi. 

...nebo pro nás ve firmě uspořádejte fundraisingovou akci!

Rozhodnete-li se stát naším dárcem, máte možnost a nárok uplatnit odečet darů z výše své daně z příjmů.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.


Vážíme si každého daru a projevené důvěry.

Chcete se k nám přidat? Kontaktujte nás.

Ing. Pavel Bartoň
manažer fundraisingu
pavel.barton@nautis.cz, +420 603 542 805

Kateřina Szczepaniková, DiS.
ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy
katerina.szczepanikova@nautis.cz, +420 774 723 185

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace