Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Dětská skupina Myšonet

Protože pozorně sledujeme, o jaké služby mají naši klienti nebo rodiče našich klientů zájem, nemohli jsme si nevšimnout, že mezi nimi stále sílil hlas, který volal po nějakém předškolním zařízení.

Pro rodiče dětí s některou poruchou autistického spektra (PAS) je totiž často skutečně velice obtížné najít školku nebo dětskou skupinu, která by jejich děti přijala, což pak rodičům ztěžuje nalezení zaměstnání. Když se k tomu připočte nákladná péče o dítě s PAS, dostávají se tak rodiče do spirály, která vede k vážným finančním problémům, vyhoření rodičů a často i k rodinnému rozvratu. Zároveň víme, že má-li mít dítě s PAS v budoucnu šanci žít běžný život (chodit do školy, studovat, pracovat, mít přátele, partnera), potřebuje intenzivní podporu již od útlého věku. A takové včasné podpory se mu může dostat právě i v dětské skupině nebo školce.

Poptávka po dětských skupinách a školkách je v celé republice. Protože v Praze již několik let integrační mateřskou školu provozujeme, rozhodli jsme se založit integrační dětskou skupinu s názvem Myšonet ve Smržovce nedaleko Jablonce nad Nisou, kde již několik let máme svoji pobočku. Pro její založení a následný provoz jsme využili možnost požádat o prostředky poskytnuté z fondů Evropské unie na podporu zaměstnanosti. K naší radosti jsme obdrželi prostředky na nezbytné úpravy vybraných prostor i na následný dvouletý provoz dětské skupiny.

V první fázi jsme pečlivě vybrané prostory zrekonstruovali a přizpůsobili potřebám jejich budoucích malých uživatelů. Naším cílem bylo vytvořit bezpečné, příjemné a kreativitu a rozvoj podporující prostředí, které odpovídá hygienickým normám, a troufáme si tvrdit, že se nám to podařilo. Již v této fázi jsme začali informovat potenciální zájemce v okolí o vzniku nové dětské skupiny.

V červenci 2018 konečně nastala očekávaná druhá fáze, a to zahájení provozu dětské skupiny Myšonet. Provozní dobu jsme přizpůsobili potřebám rodičů a máme tedy otevřeno v komfortním časovém rozmezí od sedmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne. Přijímáme děti ve věku od jednoho roku do sedmi let. Kapacita naší dětské skupiny je deset dětí, takže máme dostatek prostoru věnovat každému z přítomných dětí právě tu péči, kterou potřebuje. Kromě nezbytných chův máme k dispozici i zkušeného terapeuta a speciální pedagožku, kteří se podílejí na vzdělávacím plánu i na vzdělávání jednotlivých dětí. K dětem tak můžeme přistupovat individuálně ve všech ohledech. Máme zkušenosti s dětmi s PAS, s dětmi s logopedickými vadami, s dětmi s hyperaktivitou, jsme tedy otevřeni všem dětem. Za základ dobré péče o děti považujeme dobrou komunikaci s rodiči a celou rodinou.

Po dvou letech fungování naší dětské skupiny můžeme říci, že se jedná o úspěšný projekt, který oceňují zejména rodiče. Mohou si najít práci, mohou se vzdělávat, a tím zvyšovat svoji šanci na nalezení zaměstnání a zároveň vědí, že o jejich děti je dobře postaráno. Proto naše dětská skupina i nadále pokračuje a k naší radosti po další dva roky pokračuje i její podpora z evropských fondů.

Martina Sáblíková

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace