Autismus

Věděli jste, že zhruba každé 75. dítě se narodí s obtížemi charakteristickými pro poruchu autistického spektra (PAS)?

Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění.

Modelový příklad člověka s diagnózou autismu neexistuje. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Nicméně u všech lidí s touto diagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující.
 

1+10 zásad komunikace s lidmi s autismem
 

Prevalence poruch autistického spektra

Odhadovaná prevalence poruch autistického spektra podle údajů z roku 2014 je 2,24 %. (Zablotsky et al., 2015)

Epidemiologické studie uvádějí 1-2 případy poruch autistického spektra na 100 osob (podle šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v České republice 100 000-200 000 osob s poruchou autistického spektra, každý rok se narodí v České republice okolo 1000-2000 dětí s PAS nebo obtížemi blížícími se PAS.

V roce 2016/2017 se v mateřských školách vzdělávalo 1231 dětí s PAS (0,3% z celkového počtu dětí zapsaných do MŠ), v základních školách 5465 žáků s PAS (0,6% z celkového počtu žáků v ZŠ), ve středních školách se vzdělávalo 1017 žáků s PAS (0,3 % z celkové počtu žáků SŠ).

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, statistické ročenky školství – výkonové ukazatele, školní rok 2016/17. Elektronická verze