Středisko diagnostiky a odborného poradenství

Poskytujeme odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Jako poskytovatel zdravotních služeb poskytujeme screeningovou, psychologickou a psychiatrickou diagnostiku.

Diagnostické vyšetření

Diagnostické vyšetření

Služba je cílená na klienty s podezřením na poruchu autistického spektra ...

zobrazit
Poradna

Poradna

Podporujeme osoby s poruchou autistického spektra a jejich blízké, aby se ...

zobrazit

Odborné sociální poradenství pomáhá a podporuje lidi s poruchami autistického spektra a jejich blízké či osoby, které s nimi přicházejí do kontaktu. Prostřednictvím služby je podporujeme v tom, aby rozuměli své situaci, aby se orientovali ve svých právech a byli schopni řešit danou situaci vlastními silami. Směřujeme tak k naplnění jejich individuálních potřeb a vedeme je k samostatnosti a sociálnímu začleňování.

Služba je určena dětem a dospělým s PAS, jejich rodinám a blízkým, osobám a institucím, které jsou v kontaktu s dětmi či dospělými s PAS (pedagogové, lékaři, sociální pracovníci apod.).

Služba je poskytována zdarma. 

poradna@nautis.cz,+420 778 402 641

ÚT: 8:00–17:00
ST: 9:00–17:00
ČT: 8:00–17:00

Partnery projektu jsou MPSV, MZ a MHMP.

Projekt je spolufinancován MČ Praha 3.

Informační leták ke stažení

 


Diagnostické vyšetření má za cíl nejen zjistit, zda deficity v sociálně emočním porozumění a projevy v chování odpovídají PAS, ale hlavně na základě podrobného psychologického nebo psychiatrického vyšetření definovat psychologické, výchovné, vzdělávací a sociální potřeby klienta.

Služba je určena dětem od 18. měsíců, dospívajícím a dospělým a probíhá v českém jazyce.

Cena za komplexní diagnostické vyšetření činí 7. 700,- Kč. Nejsme smluvním zařízením žádné zdravotní pojišťovny. 

Informace o diagnostickém procesu najdete také v našem videu.

Video bylo podpořeno z projektu PAS-AKTIV - rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186

 

Ordinační hodiny (jen na objednání):

  • Klinická psychologie: Po – Pá 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Dětská psychiatrie: v současné době je psychiatrická ambulance pozastavena. 

Noví klienti se mohou přihlásit na diagnostické vyšetření pomocí registračního emailu s následujícími informacemi:

  • jméno a příjmení zájemce o dg. vyšetření,
  • datum narození,
  • přesnou adresu trvalého bydliště včetně PSČ a kraje,
  • v případě dětí telefonní a e-mailové spojení alespoň na jednoho z rodičů,
  • stručně důvody, které vás vedou k objednání na vyšetření (např. doporučení ošetřujícího lékaře, znepokojení rodičů, pozitivní screening u pediatra).
  • Přijetí e-mailu a zapsání dítěte či dospělé osoby do pořadníku vám potvrdíme e-mailem v průběhu několika dnů.

diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672
PO 9.00–12.00, 13.30–16.00
ÚT 9.00–12.00
ST 9.00–12.00, 13.30–16.00
ČT 9.00–12.00

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace