Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Středisko diagnostiky a odborného poradenství

Poskytujeme odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Jako poskytovatel zdravotních služeb poskytujeme screeningovou, psychologickou a psychiatrickou diagnostiku.

Diagnostické vyšetření

Diagnostické vyšetření

Služba je cílená na klienty s podezřením na poruchu autistického spektra ...

zobrazit
Poradna

Poradna

Podporujeme osoby s poruchou autistického spektra a jejich blízké, aby se ...

zobrazit

Psychologická a psychiatrická diagnostika vychází z poznatků moderní vývojové a klinické psychologie, psychopatologie, z mezinárodních diagnostických standardů a vodítek. Diagnostické vyšetření není sociální služba a je zpoplatněna. 

Psychologické vyšetření dítěte do tří let věku

Rodičům, které znepokojuje vývoj dítěte v raném věku (do 3 let), a pojmou podezření na poruchu autistického spektra, nabízíme službu přednostního psychologického vyšetření. Při vyšetření si psycholog všímá chování dítěte v kontaktu s rodiči i neznámou osobou.

Součástí psychologického vyšetření je také anamnestická konzultace s rodiči, při které je probírán vývoj dítěte a jeho nápadnosti v chování od narození po současnost. Konzultace s rodiči, pozorování a vyšetření dítěte je zaměřeno na orientační zhodnocení psychomotorického vývoje a případné rané projevy autismu. Následně jsou rodině vysvětleny metody, které lze s dítětem využívat pro rozvoj jeho dovedností i zmírnění obtíží, které jsou pro rodinu znepokojující.

Cena za komplexní diagnostické vyšetření činí 7.000,- Kč (2.000,- Kč splatná před první návštěvou - anamnestickou konzultací s rodiči/osobou blízkou + 5.000,- Kč splatná před druhou návštěvou – diagnostikou klienta).

Nejsme smluvním zařízením žádné zdravotní pojišťovny. 

Ordinační hodiny (jen na objednání):

Klinická psychologie:

Po - Pá 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Dětská psychiatrie:

Út  9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Objednat se můžete na telefonním čísle 606 729 672  v níže uvedených termínech: 
Po 9.00 – 12.00, 13.30 – 16.00
Út  9.00 – 12.00
St  9.00 – 12.00, 13.30 – 16.00
Čt  9.00 – 12.00

V oblasti diagnostiky zůstává situace v České republice stále velmi problematická. I přes dílčí zlepšení, mnoho osob s poruchou autistického spektra neobdrží správnou diagnózu včas, tedy v době, kdy lze cílenou intervencí nepříznivou situaci zlepšit a zabránit negativnímu dopadu neinformovaného přístupu. Psychologické a psychiatrické vyšetření našich zkušených odborníků dokáže odhalit, zda obtíže, které rodiče nebo pedagogové ve vývoji dítěte pozorují, odpovídají projevům poruchy autistického spektra, nebo zda jde o jiný typ obtíží. Podrobná psychodiagnostika pomáhá definovat výchovné, vzdělávací a sociální potřeby dané osoby. V souvislosti s diagnostikou spolupracujeme i s jinými lékařskými institucemi a ambulancemi.

Kontakty na pracovníky střediska

Odborné sociální poradenství pomáhá a podporuje lidi s poruchami autistického spektra a jejich blízké či osoby, které s nimi přicházejí do kontaktu. Prostřednictvím služby je podporujeme v tom, aby rozuměli své situaci, aby se orientovali ve svých právech a byli schopni řešit danou situaci vlastními silami. Směřujeme tak k naplnění jejich individuálních potřeb a vedeme  je k samostatnosti a sociálnímu začleňování. Služba je poskytována zdarma. 

Partnery projektu jsou MPSV, MZ a MHMP.

Projekt je spolufinancován MČ Praha 3.

Informační leták ke stažení

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace