Pro média Poradna +420 778 402 641 Vzdělávání

Podpora samostatného bydlení

Terénní služba určená klientům s PAS, kteří chtějí vést samostatný život mimo svoji původní rodinu a potřebují k tomu velkou míru podpory druhé osoby.


Podpora samostatného bydlení (PSB) je terénní služba, určená klientům s poruchami autistického spektra, kteří chtějí vést samostatný život mimo svoji původní rodinu a potřebují k tomu velkou míru podpory druhé osoby.

V současné době poskytujeme terénní sociální službu podpora samostatného bydlení třem klientům (výhledově čtyřem) ve dvou bytech. 

Poslání služby

Posláním služby je umožnit lidem s těžší symptomatikou PAS, zejména těm, kteří potřebují nepřetržitou podporu, žít samostatně v prostředí, které si sami vybrali, za současného zachování či zlepšení kvality jejich života.

Cíle služby

  • Podpořit klienta v bezpečném chování - pomoci mu zvládat autoagresivní či agresivní stavy.
  • Zachovat klientovi sociální vazby, které si vybudoval v dosavadním životě v rodině. Poskytovat klientovi podporu při čerpání jiných služeb (stacionář, škola, apod.), trávení času (zájmové a volnočasové aktivity) a trávení času s blízkými lidmi (návštěva rodiny a přátel).
  • Integrovat klienta do běžného života a společnosti.
  • Podpořit klienta při komunikaci s okolím (úřady, ale i sousedé).
  • Poskytnout potřebnou míru podpory při běžných úkonech v domácnosti, péči o domácnost a při sebeobsluze
  • Podpořit klienta v samostatném rozhodování.

Pro koho je určená

Klientem služby jsou osoby od 16 let věku s poruchou autistického spektra, které mají zajištěné samostatné bydlení (vlastní či podnájem, samostatné či sdílené) na území hlavního města Prahy. Cílovou skupinou jsou zejména osoby, které kvůli těžší symptomatice PAS potřebují vysokou míru podpory druhé osoby (až 24 hodin denně).

Kdy a kde je služba poskytována

Služba je poskytována zejména v místě bydliště klienta. Dále pak formou doprovodu na volnočasové či společenské aktivity klienta, návštěvy lékaře, úřadů, blízkých osob, nákup apod.

Služba je poskytována dle potřeb klienta během celého dne (až 24 hodin denně).

Minimální délka poskytování služby je 1hodina.

Cena služby

Služba je zpoplatněna částkou 130Kč/hod.

Partnerem projektu je MHMP.

Formulář pro zájemce o službu

Leták služby ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Renata Němcová, Ph.D.

ředitelka služby Podpora samostatného bydlení

renata.nemcova@nautis.cz; +420 774 723 117

V Holešovičkách 1a/593, Praha 8

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace