Mateřská škola a dětská skupina Myšonet

Mateřská škola je jednotřídní MŠ s kapacitou 12 dětí. Třída je věkově smíšená, několik míst je určeno pro děti s PAS. Dětská skupina Myšonet se od roku 2017 zaměřuje na péči o děti ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.


Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu, který byl vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným MŠMT. Každé z dětí s PAS má vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého s ním pedagogové denně pracují.

Do programu jsou zařazeny aktivity na rozvíjení hrubé i jemné motoriky, rozvíjení jazyka a řeči, poznávacích schopností, na podporu porozumění a přiměřeného projevování citů a vůle, komunikace a spolupráce (s dětmi, s dospělými), na podporu zařazení dítěte do skupiny (třídy), na podporu porozumění a přijetí společenských pravidel a návyků a na zprostředkování poznatků a informací o okolním prostředí. Zvláštní důraz je kladen především na rozvíjení komunikační schopnosti, schopnosti sociální interakce a rozvíjení okruhu zájmů a her.

V týdenním programu jsou rovnoměrně rozloženy:

  • pohybové aktivity (zařazovány do programu pravidelně každý den),
  • didaktické činnosti (zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností, poznávacích schopností),
  • hudební aktivity (zpěv a rytmizace na různé hudební nástroje),
  • výtvarné a pracovní činnosti (práce s různými materiály a výtvarnými a pracovními pomůckami).

Mimo pravidelné denní aktivity chodí děti 1x týdně cvičit do tělocvičny libeňské sokolovny, 1x za 2 týdny probíhá v mateřské škole canisterapie vedená dobrovolnými terapeuty Občanského sdružení Hafík. Do týdenního programu jsou zařazeny i výlety na zajímavá místa (např. přírodovědná stanice, Zemědělské muzeum, botanická zahrada, výstavy, divadelní představení aj.

Provoz:

PO–ČT 7.30–16.00
PÁ       7.30–15.00

Informační leták ke stažení

 


Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Vaculčíková
ředitelka mateřské školy
michaela.vaculcikova@nautis.cz, +420 770 142 535
Zenklova 37, 180 00 Praha 8, Budova libeňské sokolovny


Webové stránky Mateřské školky


Dětská skupina Myšonet

Dětská skupina Myšonet se od roku 2017 zaměřuje na péči o děti ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Našim cílem je podpořit zapojení rodičů do pracovního procesu, vyrovnání příležitostí mužů a žen na pracovním trhu a sladění pracovního a rodinného života.

Skupina se zaměřuje nejen na péči o velmi malé děti od jednoho roku, a na děti s poruchou autistického spektra, jejichž výchova a vzdělávání jsou pro rodiče velmi náročné. Kapacita dětské skupiny je 10 míst.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v Operačním programu zaměstnanost (do 30. 6. 2022).


Kontaktní osoby

Mgr. Lenka Bittmannová
lenka.bittmannova@nautis.cz, +420 774 241 511
Mgr. Julius Bittmann
julius.bittmann@nautis.cz, +420 774 824 410
Údolní 26,  468 51 Smržovka


Webové stránky Myšonetu

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace