Mateřská škola a dětská skupina Myšonet

Mateřská škola je jednotřídní MŠ s kapacitou 12 dětí. Třída je věkově smíšená, několik míst je určeno pro děti s PAS. Dětská skupina Myšonet se od roku 2017 zaměřuje na péči o děti ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.

Dětská skupina Myšonet

Dětská skupina Myšonet

Dětská skupina Myšonet

zobrazit
Mateřská škola při NAUTIS

Mateřská škola při NAUTIS

Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus

zobrazit

Mateřská škola při NAUTIS

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu, který byl vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným MŠMT. Každé z dětí s PAS má vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého s ním pedagogové denně pracují.

Do programu jsou zařazeny aktivity na rozvíjení hrubé i jemné motoriky, rozvíjení jazyka a řeči, poznávacích schopností, na podporu porozumění a přiměřeného projevování citů a vůle, komunikace a spolupráce (s dětmi, s dospělými), na podporu zařazení dítěte do skupiny (třídy), na podporu porozumění a přijetí společenských pravidel a návyků a na zprostředkování poznatků a informací o okolním prostředí. Zvláštní důraz je kladen především na rozvíjení komunikační schopnosti, schopnosti sociální interakce a rozvíjení okruhu zájmů a her.

V týdenním programu jsou rovnoměrně rozloženy:

  • pohybové aktivity (zařazovány do programu pravidelně každý den),
  • didaktické činnosti (zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností, poznávacích schopností),
  • hudební aktivity (zpěv a rytmizace na různé hudební nástroje),
  • výtvarné a pracovní činnosti (práce s různými materiály a výtvarnými a pracovními pomůckami).

Mimo pravidelné denní aktivity chodí děti 1x týdně cvičit do tělocvičny libeňské sokolovny, 1x za 2 týdny probíhá v mateřské škole canisterapie vedená dobrovolnými terapeuty Občanského sdružení Hafík. Do týdenního programu jsou zařazeny i výlety na zajímavá místa (např. přírodovědná stanice, Zemědělské muzeum, botanická zahrada, výstavy, divadelní představení aj.

Provoz:

PO–ČT 7.30–16.00
PÁ       7.30–15.00

Informační leták ke stažení

 


Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Vaculčíková
ředitelka mateřské školy
michaela.vaculcikova@nautis.cz, +420 770 142 535
Zenklova 37, 180 00 Praha 8, Budova libeňské sokolovny (mapa)

Webové stránky Mateřské školky


Dětská skupina Myšonet

Dětská skupina Myšonet se od roku 2017 zaměřuje na péči o děti ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Našim cílem je podpořit zapojení rodičů do pracovního procesu, vyrovnání příležitostí mužů a žen na pracovním trhu a sladění pracovního a rodinného života.

Skupina se zaměřuje nejen na péči o velmi malé děti od jednoho roku, a na děti s poruchou autistického spektra, jejichž výchova a vzdělávání jsou pro rodiče velmi náročné. Kapacita dětské skupiny je 10 míst.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v Operačním programu zaměstnanost (do 30. 6. 2022).


Kontaktní osoby

Mgr. Lenka Bittmannová
lenka.bittmannova@nautis.cz, +420 774 241 511
Mgr. Julius Bittmann
julius.bittmann@nautis.cz, +420 774 824 410
Údolní 26,  468 51 Smržovka (mapa)

Webové stránky Myšonetu

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace