Diagnostika a odborné poradenství

Poskytujeme odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., screeningovou, psychologickou a psychiatrickou diagnostiku.

Diagnostické vyšetření

Diagnostické vyšetření

Služba je cílená na klienty s podezřením na poruchu autistického spektra ...

zobrazit
Psychologické vyšetření dítěte do tří let věku

Psychologické vyšetření dítěte do tří let věku

Psychologické vyšetření při podezření na poruchu autistického spektra u ...

zobrazit
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Podporujeme osoby s poruchou autistického spektra a jejich blízké, aby se ...

zobrazit

Psychologické vyšetření dítěte do tří let věku se provádí za účelem včasné identifikace dětí rizikových na rozvoj autismu. Psychologické vyšetření v raném věku se skládá z anamnestické konzultace s rodiči a odborného psychologického vyšetření dítěte, nejedná se o sociální službu a je zpoplatněno částkou 5 000 Kč (cena včetně zprávy).

Psychologická a psychiatrická diagnostika vychází z poznatků moderní vývojové a klinické psychologie, psychopatologie, z mezinárodních diagnostických standardů a vodítek. Diagnostické vyšetření není sociální služba a je zpoplatněna. 

Cena za komplexní diagnostické vyšetření  činí 7.000,- Kč (2.000,- Kč splatná při první návštěvě - anamnestické konzultaci s rodiči/osobou blízkou + 5.000,- Kč splatná při druhé návštěvě – diagnostice klienta).

V oblasti diagnostiky zůstává situace v České republice stále velmi problematická. I přes dílčí zlepšení, mnoho osob s poruchou autistického spektra neobdrží správnou diagnózu včas, tedy v době, kdy lze správnou intervencí nepříznivou situaci zlepšit a zabránit negativnímu dopadu neinformovaného přístupu. Psychologické a psychiatrické vyšetření našich zkušených odborníků dokáže odhalit, zda obtíže, které rodiče nebo učitelé ve vývoji dítěte pozorují, odpovídají projevům poruchy autistického spektra, nebo zda jde o jiný typ obtíží. Podrobná psychodiagnostika pomáhá definovat výchovné, vzdělávací a sociální potřeby dané osoby. V souvislosti s diagnostikou spolupracujeme i s jinými lékařskými institucemi a ambulancemi.

Odborné sociální poradenství pomáhá a podporuje lidi s poruchami autistického spektra a jejich blízké či osoby, které s nimi přicházejí do kontaktu. Prostřednictvím služby je podporujeme v tom, aby rozuměli své situaci, aby se orientovali ve svých právech a byli schopni řešit danou situaci vlastními silami. Směřujeme tak k naplnění jejich individuálních potřeb a vedeme  je k samostatnosti a sociálnímu začleňování. Služba je poskytována zdarma. 

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace