Chráněné bydlení

Podpora dospělých lidí s autismem v přípravě na samostatný život bez větší pomoci blízkých osob a osobního asistenta.


Chráněné bydlení poskytujeme klientům s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem již od roku 2009.

V současné době provozujeme dva chráněné byty (1+ kk), a to v ulicích Bobkova a Dygrýnova v Praze 9, na Černém Mostě.

Jak služba probíhá

Klient uzavírá smlouvu na dobu 6 měsíců, s možností prodloužení na 12 měsíců. Zhruba 3 měsíce před vypršením slouvy klient s pomocí koordinátora aktivně hledá další bydlení. Koordinátor zajišťuje následnou péči o klienta v podobě konzultací a možnosti zprostředkování služby osobní asistence.

Klient bydlí v bytě sám, koordinátor ho navštěvuje minimálně 2x měsíčně, frekvence návštěv je však zpočátku vyšší, je možná i spoluprace se střediskem osobní asistence - pokud by klient potřeboval v prvních měsících vyšší míru podpory. Klient se postupně učí samostatnosti v oblastech důležitých pro jeho osobní, sociální a pracovní fungování. Koordinátor služby, popř.asistent klientovi pomáhá při činnostech souvisejících např. s přípravou jídla (naplánování jídelníčku, nákup, vaření apod.), při činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu a byt (objednání se a návštěva lékaře, kadeřníka/holiče, dodržování hygieny, úklid, vyprání si špinavého prádla, oprava drobných závad v bytě, popř. objednání si opraváře, vyplňování složenek apod.).

Zaroveň koordinátor klientovi pomáhá se zprostředkováním sociálně právního poradenství (zajištění konzultace se sociální pracovníci, vyřízení si platby za byt apod.). Pomáhá také klientovi plánovat volnočasové aktivity a jiné činnosti související s běžným chodem domácnosti. Důležitou součástí tréninkového bydlení je pomoc při hledání práce, eventuálně napojení na program podporovaného zaměstnávání. Doba, frekvence a obsah jednotlivých setkání záleží na individuálních potřebách klienta, která si stanoví ve svém individuálním plánu

Komu je služba určena
Služba je určena klientům s Aspergerovým syndromem či vysocefunkčním autismem nad 18 let. Podmínkou je ochota klienta pracovat na sobě (aktivně spolupracujeme s Terapeutickým a sociálně rehabilitačním střediskem NAUTIS), naučit se novým dovednostem a posunout se dál k samostatnému životu.

 

Základní informace o službě

Základní informace pro zájemce
 

Ceník

Dotazník pro zájemce o osobní asistenci

 


Kontaktní osoba

Mgr. Jan Šlosárek
vedoucí služby chráněného bydlení
jan.slosarek@nautis.cz, +420 774 723 196
Marie Cibulkové 34/356, 140 21  Praha 4