Chráněné bydlení

Podpora dospělých lidí s autismem v přípravě na samostatný život bez větší pomoci blízkých osob a osobního asistenta.


Chráněné bydlení poskytujeme klientům s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem již od roku 2009.

V současné době provozujeme dva chráněné byty (1+ kk) v Praze, a to v ulicích Bobkova a Dygrýnova v Praze 9, na Černém Mostě, a také dva chráněné byty (1+kk, 2+1) v Libereckém kraji na Smržovce.

Jak služba probíhá

V rámci chráněného bydlení tréninkového typu (byty v Praze) klient uzavírá smlouvu na dobu 6 měsíců, s možností prodloužení na 12 měsíců. Zhruba 3 měsíce před vypršením smlouvy klient s pomocí koordinátora aktivně hledá další bydlení. Koordinátor zajišťuje následnou péči o klienta v podobě konzultací a možnosti zprostředkování služby osobní asistence.

Chráněné bydlení na Smržovce je koncipováno jako služba na dobu neurčitou, místní koordinátor služby zajišťuje průběžnou péči o klienty v podobě konzultací a možnosti zprostředkování služby osobní asistence.

Klienti v obou typech bydlení bydlí v bytě sami, koordinátor je navštěvuje minimálně 2x měsíčně, frekvence návštěv je však zpočátku vyšší, je možná i spolupráce se střediskem osobní asistence - pokud by klienti potřebovali v prvních měsících vyšší míru podpory – a terapeutickým centrem. Klienti se postupně učí samostatnosti v oblastech důležitých pro jeho osobní, sociální a pracovní fungování. Koordinátor služby, popř. asistent klientům pomáhá při činnostech souvisejících např. s přípravou jídla (naplánování jídelníčku, nákup, vaření apod.), při činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu a byt (objednání se a návštěva lékaře, kadeřníka/holiče, dodržování hygieny, úklid, vyprání si špinavého prádla, oprava drobných závad v bytě, popř. objednání si opraváře, vyplňování složenek apod.).

Zároveň koordinátor klientovi pomáhá se zprostředkováním sociálně právního poradenství (zajištění konzultace se sociální pracovníci, vyřízení si platby za byt apod.). Pomáhá také klientovi plánovat volnočasové aktivity a jiné činnosti související s běžným chodem domácnosti. Důležitou součástí tréninkového bydlení je pomoc při hledání práce, eventuálně napojení na program podporovaného zaměstnávání. Doba, frekvence a obsah jednotlivých setkání záleží na individuálních potřebách klienta, která si stanoví ve svém individuálním plánu.

Komu je služba určena

Služba je určena klientům s Aspergerovým syndromem či vysocefunkčním autismem nad 18 let. Podmínkou je ochota klienta pracovat na sobě (aktivně spolupracujeme s Terapeutickým a sociálně rehabilitačním střediskem NAUTIS), naučit se novým dovednostem a posunout se dál k samostatnému životu.

Partnery projektu jsou MHMP a Liberecký kraj.

Základní informace o službě
Základní informace pro zájemce
Ceník
Leták služby ke stažení

 


Kontaktní osoba

Bc. Marek Demeter
vedoucí služby chráněného bydlení
marek.demeter@nautis.cz, +420 773 746 538
Marie Cibulkové 34/356, 140 21  Praha 4

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat novinky a důležité informace ze světa NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru. Nezasíláme komerční sdělení, ale důležité informace ze světa autismu a dění v NAUTIS.

Kompletní registrace